Försvarsdepartementet

Ny skyddslag för samhällsviktiga anläggningar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2010 19:36 CET

Regeringen har överlämnat propositionen 2009/10:87 om en ny skyddslag till riksdagen.

I propositionen föreslås att lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. upphävs och ersätts av en ny lag - Skyddslagen. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2010.

- Den senaste tidens rån har visat behovet av att byggnader som hanterar till exempel kontanthantering även ska kunna klassas som skyddsobjekt, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Nuvarande regler om vad som kan beslutas som skyddsobjekt behålls i huvudsak oförändrade. Ett antal nya skyddsobjekt föreslås dock, med fokus på vissa grundläggande samhällsfunktioner. Det är bland annat andra byggnader, andra anläggningar eller områden som använts eller är avsedda för Sveriges försörjning av sedlar och mynt, verksamhet till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt verksamhet som bedrivs inom kriminalvården.

Det finns ett flertal militära skyddsområden i Sverige. Dessa har i flera fall spelat ut sin roll och är "vilande" i fredstid. Därför föreslås att de militära skyddsområdena avskaffas. Byggnader m.m. inom dessa områden kan dock fortfarande vara skyddsvärda. Skyddslagen möter detta faktum genom att möjliggöra att skyddsvärda byggnader, andra anläggningar och områden kan beslutas vara skyddsobjekt.

Mot bakgrund av värdet att fortsättningsvis kunna skydda vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret föreslås - som kompensatorisk åtgärd - att det ska vara möjligt att besluta vissa vattenområden som skyddsobjekt.

Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74

Chris Stattin
Rättssakkunnig
08-405 23 56