Conductive

Ny som chef? Så jobbar en framgångsrik ledare

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 12:08 CET

Ny som chef - så jobbar en framgångsrik ledare

Med befordran följer många nya och spännande utmaningar! Du har allas ögon på dig och helt nya krav att leva upp till. Det kan vara både skrämmande och upplyftande. Kursen Ny som chef ger dig riktning, verktyg och mål för hur du ska leda din verksamhet, i din nya roll som chef. Du får praktiska tips och kreativa idéer som du kan tillämpa direkt in ditt vardagliga ledarskap. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar – allt för att ditt ledarskap ska bli framgångsrikt!

Är du redo?

För mer information om priser och bokning, se http://www.conductive.se/ny-som-chef /

Från medarbetare till chef
• Att leda tidigare kollegor – från medarbetare eller expert till chef
• Gamla och nya ansvarsområden – dina och medarbetarnas nya roller
• Roller och ansvar – hur hanterar du egna, dina medarbetares och dina chefers förväntningar och krav

Så blir du trygg i din chefsroll och skapar en bra grund för ditt ledarskap
• Vad utmärker en bra chef?
• Vägledning för hur du agerar och leder i olika situationer
• Så skapar du trovärdighet och får förtroende som chef
• Det synliga och osynliga chefsskapet

Gruppen – så styr du utveckling och processer
• Vad styr utvecklingen för en grupp på arbetsplatsen och varför fungerar gruppen som den gör?
• Arbetsgruppens olika faser (FIRO-modellen)
• Hur ska den grupp som stagnerat komma vidare och hur ska den väl fungerande gruppen hitta nya utmaningar?

Samspel, kommunikation och konflikt
• Vägledning för samspel och samarbete – så stärker du ditt team
• Så får du dina medarbetare att växa och utvecklas
• Hur bör du agera vid försämrat arbetsklimat och konflikter?

Att leda medarbetarsamtal – vägledning för olika samtalssituationer
• Hur ser ett bra utvecklingssamtal ut och hur förbereder du dig på bästa sätt?
• Förberedelse, genomförande och resultat för ett gott lönesamtal
• Vilka frågor bör du/bör du inte lyfta i medarbetarsamtal?
• Besvärliga människor och besvärliga samtal – detta bör du tänka på

Att arbeta med målformulering, planering, målstyrning, och uppföljning
• Mål och målstyrning med teamet i fokus
• Hur fastställer du planer för din verksamhet som medarbetarna vill följa?
• Hur sätter och följer du upp mål för att nå resultat?
• Hur rapporterar du resultat tillbaka till organisationen?
• Rutiner för utvärdering, uppföljning, reflektion och feedback

För mer information se hemsidan >> http://www.conductive.se/ny-som-chef/ 

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.