Norrköpings kommun

Ny sommarfritidsgård i Vasaparken

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 08:00 CET

Under hösten har Norrevo Fastigheter påbörjat arbetet med en ny sommarfritidsgård i Vasaparken. Fritidsgården ersätter en gammal byggnad som nu har rivits.

Även den gamla byggnaden har använts som sommarfritidsgård men då byggnaden varit i dåligt skick har verksamheten bedrivits i en tillfällig lokal.

Det är Utbildningskontoret som sedan några år har uppdraget att bedriva verksamhet i parken, vilket innebär att kommunens fritidsgårdar bemannar cafeet, ordnar aktiviteter för barn och ungdomar samt lånar ut en del verksamhetsmaterial. Personalen har även tillsyn över bassängen och svarar för en del av den dagliga städningen.

Vasaparken är en tillgång för de som bor i innerstaden och som inte alltid har möjlighet att åka bort på semester och inte har någon sommarstuga. Soliga dagar är det populärt att sola på de stora gräsytorna, plaska i bassängen, spela boll eller delta i de lekar och tävlingar som ordnas.

– Att bygga en enkel men fräsch och fungerande lokal betyder att verksamheten kan fortleva och vi kan knyta ihop aktiviteter för unga och äldre. Möjligheten för tillfälliga aktiviteter under övriga året ökar också, säger Håkan Karlsson, sakkunnig på Utbildningskontoret.

En av de gamla byggnaderna i tegel bevaras och kommer nu att renoveras. Den nya byggnadsdelen uppförs med putsad fasad mot Södra Promenaden och ett gråtonat (järnvitriol) träslag in mot parken. Glasade partier skyddas under vinterhalvåret med rulljalusier i grå färg som dras för. Dörrar, kontrasterar med inslag av färg.

Sadeltaket och det sammanhängande skärmtaket är beklätt med plåt medan pulpettaket är sedumtak. Sedumtaket vänder sig mot Södra Promenaden och villabebyggelsen. Det blir en naturlig förlängning av parken in i arkitekturen. Den putsade väggen mot Södra Promenaden ger möjlighet för verksamheten att måla graffiti på.

I byggnaden kommer det bland annat att finnas en servering med kiosk, pysselrum, materialförråd och personalutrymmen. Det kommer även att finnas ett antal offentliga toaletter som ska vara öppna när verksamhet pågår.

Till sommaren ska den nya byggnaden stå klar för barn och vuxna som vill spendera soliga dagar i parken.

– I dagarna gick vi ut med en inbjudan till näringslivet att lämna anbud på att få bygga den nya fritidsgården, säger Daniel Ackermann, Kommunikationsansvarig på Norrevo Fastigheter.

Näringslivet har möjlighet att lämna anbud fram till 2016-12-15.

Visionsbilder skapade av ÅWL – Arkitekter

Upplysningar:
Håkan Karlsson
Titel: Sakkunnig på Utbildningskontoret
Telefon: 011-15 78 11

Daniel Ackermann
Titel: Kommunikationsansvarig, Norrevo Fastigheter AB
Telefon: 011-15 11 30

________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!