Tyresö kommun

Ny spännande simhall i Tyresö?

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:17 CEST

Tyresös nuvarande simhall är över 30 år gammal och i stort behov av upprustning. Den borgerliga majoriteten söker nu en extern finansiär till en utvecklad och modern simhall alternativt en helt ny simhall.

Tyresö kommun har anlitat konsultföretaget Carl Bro AB för att få alternativa förslag med kostnadsberäkningar för upprustning och utbyggnad av Tyresö simhall, som ligger nära Tyresö Centrum. Tre olika alternativ har redovisats. Investeringarna för dessa alternativ beräknas till mellan ca 25-100 miljoner kronor.

Ett annat alternativ kan vara att uppföra en helt ny hall på annan plats, vilket kan ge nya möjligheter.

Den borgerliga majoriteten inriktar nu det fortsatta arbetet på att finna en extern finansiär, som i samarbete med kommunen är beredd att anordna en modern och spännande badanläggning i Tyresö.

- En extern finansiär och ägare har helt andra möjligheter än kommunen att driva en modern badanläggning kommersiellt, säger Berit Assarsson (m), kommunstyrelsens ordförande. Det ska vi inte använda skattebetalarnas pengar till. Kommunen har också framöver mycket stora investeringar inom förskola, utbildning och omsorg, som måste prioriteras.

- Det finns privata företag som har stor erfarenhet och skicklighet när det gäller att både bygga och driva badanläggningar effektivt, tillägger kommunstyrelsens vice ordförande Jan Larsson (fp). Det finns all anledning för oss i Tyresö att söka dra nytta av det.

Närmare upplysningar lämnas av:
Berit Assarsson, 5782 9530, 070-488 95 30
Jan Larsson, 070-775 83 75
Lilian Edberg, ordf Kultur- o fritidsnämnden 798 78 30
Dan Näsman, ekonomichef 5782 9140