Simrishamns Moderata Krets

Ny stadsdel i Simrishamn ger 120 nya bostäder

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2012 10:28 CEST

Samarbete om ny stadsdel i Simrishamn ger 120 nya bostäder

Om allt går enligt planerna tas det första spadtaget våren 2013 för ett unikt samarbete mellan Simrishamns Bostäder och Näckström Fastigheter AB, ett systerföretag till vård- och omsorgsbolaget Aleris.

- Vi har nu tecknat en avsiktsförklaring avseende fortsatt samarbete och diskussion med målsättningen att påbörja byggandet av en helt ny stadsdel i Simrishamn nästa år. Tanken är att vi ska bygga drygt 120 nya lägenheter och bostäder, samt radhus mitt i Simrishamn.  Vi har en vision att detta blir ett område för såväl unga som gamla, mindre familjer och barnfamiljer. Vi bygger mindre lägenheter och något större, samt vissa med högre tillgänglighet som trygghetsboende och även äldreboende. Till detta kommer radhusen som vi hoppas kunna attrahera barnfamiljer, säger Kent Zerath, VD för Simrishamns Bostäder.

Den del av det potentiella samarbetet som avser lägenheter för trygghets- och äldreboende, utvecklas och projekteras av Näckström Fastigheter AB. Avsikten är att själva verksamheten sedan ska drivas av vård- och omsorgsföretaget Aleris, för att på det sättet kombinera ett modernt boende med tillgång till högkvalitativ omsorg. 

- Avtalet innebär att Näckström Fastigheter AB får tillgång till Simrishamns Bostäders kännedom och kunskap om den lokala bostads- och hyresmarknaden i Simrishamn. Fördelen med att utveckla och bygga allt samtidigt är en stor fördel marknadsmässigt vid uthyrning, men också byggtekniskt då stora samordningsfördelar kan uppnås med positiva ekonomiska effekter, säger Kent Zerath och fortsätter.

- Vi uppfattar Näckström Fastigheter AB, som ett mycket stabilt företag med Investor som stabila ägare och som kommer att tillföra projektet mycket kunnande, inte minst tack vare den nära kopplingen till Aleris, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra ett sådant här projekt, säger Kent Zerath.

Nästa steg i arbetet med att börja bygga den nya stadsdelen är att få en detaljerad projektkalkyl för styrelsebeslut och politiska beslut.

- Jag är mycket positiv till att Näckström Fastigheter AB tillsammans med Simrishamns Bostäder nu börjat diskutera ett samarbete. Byggandet av Jonebergsområdet innebär förhoppningsvis att Simrishamns kommun i framtiden ska kunna erbjuda Skånes bästa boende. Detta kommer ytterligare att stärka kommunens attraktionskraft och få fler människor att välja att bosätta sig här, säger Anders Johnsson(M), kommunalråd i Simrishamn.

- Nu händer det saker som är mycket positiva för kommunens utveckling och visar på hur viktigt det är för en kommun att ha och använda ett kommunalt bolag för utvecklingen av kommunen. Detta projekt ger en start i flyttkedjan som gör att unga människor kan erbjudas boende i Simrishamn, säger Karl-Erik Olsson oppositionsråd (S) i Simrishamn.

Aleris arbetar enligt en ny modell för ett kvarter där äldre kan hitta ett flexibelt boende. Detta innebär att trygghetsboende, där man bor i egen lägenhet men med tillgång till extra hjälp, och äldreboenden byggs nära varandra. Tanken är att närheten mellan de olika boendeformerna ska öka tryggheten och tillgängligheten för både de äldre och deras anhöriga.

– Många äldre oroar sig för hur det ska bli när de är riktigt gamla. Genom närheten mellan trygghets- och äldreboendena kan de få en bild av hur de ska bo längre fram och veta att de inte behöver flytta långt. En annan fördel är att makar kan bo på gångavstånd från varandra även om den ena bor i trygghetsboende och den andra i äldreboende. Det nya kvarteret innebär att vi skapar en vård- och omsorgskedja som tidigare inte har funnits för de allra äldsta, säger Anne-Marie Svensson, VD för Aleris äldreomsorg.

För ytterligare information, kontakta Kent Zerath, VD Simrishamns Bostäder, 0766-470206, 0414-331190 eller

Anders Johnsson, kommunalråd i Simrishamn, 0414-819145.

Rikard Edenius , VD Näckström 070-6055105