Näringsdepartementet

Ny stamledning mellan Norge och Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 10:59 CEST

Regeringen har i dag beviljat Svenska kraftnät tillstånd att bygga en ny 400 kV ledning mellan Järpströmmen och norska gränsen, där den sedan fortsätter till Nea i Norge.

Den nya ledningen är en av fem stora utbyggnader i Norden som är strategiskt viktiga för öka kapaciteten och robustheten i det nordiska kraftsystemet så att den nordiska elmarknaden ska fungera bättre.

Ledningen berör flera fjällområden och Natura 2000-området Åreälven och dras till största delen fram i en redan befintlig ledningssträckning. Ansökan lämnades in vid årsskiftet efter en grundlig miljökonsekvensbedömning.

- Det är viktigt att tillståndsprocessen för de nordiska projekten löper smidigt, säger näringsminister Maud Olofsson, som understryker att förbättrad överföringskapacitet behövs för att få elmarknaden att fungera bättre ur konsumenternas perspektiv.Kontakt:
Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74
lisa.warn@enterprise.ministry.se

Iris Heldt
Departementssekreterare
08- 405 21 65
070- 568 58 63