SIS, Swedish Standards Institute

Ny standard gör det enklare att hantera klagomål från kunder

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 11:10 CEST

Det blir allt viktigare för företag och andra organisationer att hantera kundklagomål på ett effektivt sätt. Nu har en ny standard blivit klar som hjälper till att bygga upp, bibehålla och öka kundnöjdheten för ett företag. Standarden finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute.

Den nya standarden ger vägledning och rekommendationer för hur en organisation, som en del av sitt ledningssystem för kvalitet, kan skapa sina rutiner för att på bästa sätt hantera
kundklagomålen. Standarden heter Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för behandling av klagomål i organisationer (SS-ISO 10002:2004).

Standardens förslag till hantering av klagomål kan användas som en av processerna i ett övergripande ledningssystem för kvalitet. Den kan användas av organisationer av alla storlekar och inom alla branscher. Hela kedjan av aktiviteter beskrivs, från det att organisationen tar emot ett klagomål tills ärendet är avslutat och man fått erfarenheter som kan förbättra verksamheten. Standarden innehåller också exempel och förslag på blanketter.
– Det blir oftast mycket lönsamt för en organisation att följa standardens råd. En bra hantering av ett klagomål betyder inte enbart att kunden blir nöjd, utan organisationen kan också samla på sig information om trender och förslag till förbättringar av produktkvalitet eller organisationens sätt att arbeta, säger Håkan Dybner, projektledare på SIS.

För ytterligare information:
Håkan Dybner, projektledare SIS, tfn: 08-555 520 29, hakan.dybner@sis.se
Victoria Jonsson, presskontakt på SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad.
Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se