SIS, Swedish Standards Institute

Ny standard gör dina projekt effektivare

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 10:14 CEST

En ny global ISO-standard ger vägledning för alla som arbetar med projekt. Tanken är att det vanliga projektarbetet ska bli effektivare. Hittills har området varit präglat av många olika arbetsmodeller och oklara begrepp vilket öppnat för missförstånd. Standarden finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute.

Den vägledande standarden har arbetats fram av experter i 33 länder och i innehållet ingår definitioner av begrepp och processer. Torben Grut, R&D Manager Semcon och ordförande i den svenska arbetsgruppen, tror att standarden får stor betydelse både inom den privata och den offentliga sektorn.

– Det här området har präglats av att alla hittat på sina egna lösningar. Om standarden används kan vi få ordning på den breda floran av modeller och metoder.

Han tror att standarden förutom att hjälpa beställare och leverantörer, även kan få samhällsekonomiska effekter.

– Projektarbetet har numera större omfång än linjearbetet i många organisationer. Om man gissar att 50 procent av Sveriges BNP skapas i projektform så får man en idé om vad effektivare projektarbete kan leda till för samhällsekonomin, säger Torben Grut.

Standarden detaljreglerar inte hur projekt ska bedrivas, men den skapar en gemensam utgångspunkt för alla som är inblandade i projekt. Utgångspunkten är bland annat en gemensam terminologi.

– Det är en bred standard som kan användas både av små och stora företag, myndigheter och organisationer, säger Helene Edmark, projektledare på SIS.

Den nya ISO-standarden är det första steget av flera standardiseringsprojekt inom området.

Arbetet fortsätter nu med att utveckla standarder för bland annat projektstyrning och projektportföljstyrning (se faktarutan).

– Det finns utrymme för fler deltagare att vara med och påverka innehållet, arbetet inom de nya projekten har precis kommit igång, säger Helene Edmark projektledare på SIS.

Faktaruta

  • Den nya globala standarden SS-ISO 21500 Vägledning för projektledning - Begrepp och processer, är nu publicerad på engelska. Svensk översättning kommer våren 2013. SIS förbereder även en utbildning.
  • Standarden är vägledande, ännu så länge finns alltså inte möjlighet till certifiering. De stora internationella branschorganisationerna som bland annat arbetar med certifiering (PMI och IPMA) har dock deltagit i arbetet med standarden.
  • Flera nya internationella standardiseringsprojekt startar nu, bland annat inom Portfolio management, Project governance, Terminology, Program management

 

För mer information:
Torben Grut, R&D Manager Semcon, torben.grut@semcon.com, 073-684 07 58
Helene Edmark, projektledare SIS, helene.edmark@sis.se, 08-555 520 54
Erika Messing, pressansvarig SIS, erika.messing@sis.se , 08-555 520 97

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).