SIS, Swedish Standards Institute

Ny standard ska minska risken för förväxling av läkemedel

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 14:40 CET

Det kan bli riktigt farligt när en patient får fel läkemedel. I en stressad situation finns en risk att sjuksköterskan blandar ihop två läkemedel med liknande namn eller använder fel koncentrat. Nu startar SIS, Swedish Standards Insitute ett arbete för att göra informationen på förpackningarna tydligare och minska risken för att läkemedel förväxlas.

Det är mycket information som ska rymmas på läkemedelsförpackningar och det gör texten svårläst.
Nu börjar SIS arbetet med en standard för hur informationen kan presenteras på ett tydligt sätt.

– Många läkemedel har liknande namn vilket ökar risken för förväxling. Det är också farligt om de verksamma ämnena inte framgår tydligt och sjuksköterskan till exempel förväxlar kalium och kaliumklorid, eller bereder en sputa med fel koncentrat och använder 1 istället för 0,1, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS.

Standarden ska bli en praktisk vägledning för läkemedelsindustrin. Den kommer att visa goda exempel på hur informationen kan presenteras för att minimera risken för förväxling. Förutom att standarden blir ett stöd för läkemedelsindustrin blir den också ett stöd för Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i deras arbete med att förbättra kvaliteten i vården. Och den kommer att underlätta arbetet för vårdpersonal när det blir enklare att särskilja olika produkter och tydligt se vad de innehåller.

– När risken för felbehandling minskar kan vårdtider kortas och färre patienter kommer att utsättas för onödigt lidande. Det blir både en mänsklig vinst och en kostnadsbesparing för samhället, säger Tuula Cammersand.

I ett första steg handlar det om en standard för läkemedel som används inom sluten vård men det kan bli aktuellt att även ta med läkemedelsförpackningar för privatpersoner. SIS håller informationsmöte den 6 december kl 13.00 på Sankt Paulsgatan 6 vid Slussen i Stockholm.

För ytterligare information:
Tuula Cammersand, projektledare SIS, 08-555 520 59, tuula.cammersand@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).