INAC

Ny stark formering på området parkeringssystem

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 15:08 CEST

Focus Neon, INAC och ZEAG Ltd förstärker greppet om parkeringssystemen.

Focus Neon AB och ZEAG Ltd har tecknat ett avtal om marknadsföring och försäljning av ZEAG:s Parkeringssystem Orion på den svenska marknaden.

ZEAG:s tidigare samarbetspartner i Sverige, INAC Process AB, har beslutat att fokusera ännu hårdare på företagets kärnverksamhet inom svensk processindustri. Man är därför mycket positiv till att marknadsföring och försäljning övertas av en så väl renommerad partner som Focus Neon.

Focus Neon AB har en långvarig och gedigen erfarenhet av försäljning av tekniskt komplicerade informationssystem. Med 70 anställda och kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm kan Focus Neon erbjuda en högklassig service och support på specialområdet parkeringssystem.

Den nya formeringen innebär dessutom en kraftig förstärkning på teknik- och servicesidan, eftersom INAC:s och Focus Neons samlade resurser kan användas för de större projekten. INAC har verksamhet på 10 orter i Sverige och kan därigenom ge Focus Neon en kraftig resursförstärkning när så behövs.

De garantiåtaganden som INAC Process AB har gentemot existerande kunder kommer att transfereras i sin helhet till ZEAG Ltd och Focus Neon.

För att säkerställa kontinuiteten kommer INAC:s projektledare Pontus Johansson att byta arbetsgivare och i fortsättningen arbeta för Focus Neon.

Vi ser fram emot ett fortsatt och för alla parter givande samarbete i framtiden.

Mikael Granöö VD FOCUS NEON AB
Magnus Falkman VD INAC Process AB
Christian Schmid President&CEO ZEAG Ltd

INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.