Sekmé Pointeranalys AB

Ny stark kompetens i analyser hos Sekmé

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:43 CET

Ny anställd
Sekmé Pointeranalys har anställt Marina Sumanosova som analytiker och utvecklare. Hon har senast arbetat som docent på institutionen för teoretisk cybernetik och tillämpad matematik vid Altai State University. Hon har mycket gedigna kunskaper och har även undervisat i datakunskap och programmering.

Pointer Decagon
Vi har nu byggt på vårt nya verktyg Decagon med politiska sympatier.
Se www.sekme.se/Decagon/deca_psu.pdf
Pointer Decagon kan utnyttjas ensamt som analys och selekteringsverktyg i kombination med Pointeranalysen blir den ett mycket starkt som ett verktyg att beskriva profilen på kunderna.

TailorMail
En ny produkt för adresserade, oadresserade och fastighetsselekterade kampanjer kommer att startas efter nyår. TailorMail är ett skräddarsytt utskick efter profilen på målgruppen.
Pointer Decagon kommer att utnyttjas för selektering av rätt postnummer och val av media alternativ. Till den kreativa klassen blir det en adresserad försändelse.

Ett räkneexempel för ODR företag
Nuvarande utgivning är 700.000 exemplar 9 gånger per år. Låt oss anta att vi minskar upplagan med 20% genom att ta bort de områden där konsumtionen är lägst (erfarenhetsmässigt är det en minskning vi kan stå för som lägst). Det innebär en minskning med 140.000 ex och den nya upplagan blir då 560.000 ex.

För att använda vårt system debiterar vi då 0,0525 x 560.000 = 29.400:-. Om man ser till den totala kostnaden för tryck, frakter, distribution mm för de 140.000 trycksakerna, som vi nu avstår ifrån, innebär det rimligen en kostnadsbesparing på totalt ca 140.000:-
Det innebär att det finns ca 110.000:- ”över” att använda till andra  marknadsåtgärder än att distribuera trycksaker på olönsamma områden. Sett över ett marknadsår blir det 770.000:-. Om dessa 770.000:- i stället används för att stötta kampanjerna med andra åtgärder, t ex lokal 50/50-annonsering, är det högst troligt att det total resultatet av kundtillströmning blir avsevärt högre än tidigare.

Ett annat effektivt sätt att använda pengarna till är att distribuera samma trycksak flera gånger med några veckors mellanrum. Ett tredje alternativ är att ge ut ett extra magasin om året. Produktion och distribution täcks av insparade kostnader sett över ett år.

En viktig variabel i sammanhanget, eftersom det är dr vi talar om, är i vilken grad era kunder säger ”nej tack” till reklam. Även det får vi fram som en variabel i vårt system. Om det skulle vara så att kunderna till stor del säger ”Nej tack” skall man absolut använda ”överblivna” marknadspengar smartare. Där har Sekmé en produkt som heter TailorMail som löser detta.

Sekmé Pointeranalys är ett företag som arbetar med analyser av konsumentmarknaden. Vi kan styra reklamen så den når rätt kundgrupp så kostnadseffektivt som möjligt. Det handlar om ROMI. Sekmé tar även fram kundprofiler. Vi har i vårt system över 440 olika varugrupper som kan redovisa kronor ner på 5-siffrigt postnummer. Det innebär att verktyget går att använda för etableringar på marknaden. Finns det plats?