Paroc

Ny stark styrelse och två svenskar på topposition när Paroc satsar på framtiden

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 10:45 CEST

Paroc, en av Europas ledande tillverkare av stenull, har nu en ny stark styrelse på plats – med lång erfarenhet från både byggindustrin, bygghandel- och byggmaterialsidan.
Samtidigt har organisationen på ledningsnivå förändrats. Fredrik Jonsson (45) är nu divisionschef för Teknisk isolering och Lars Westerlund (48) divisionschef för Byggisolering – båda kommer från det svenska kontoret i Skövde.

Paroc har rustat för framtiden. Under de mindre intensiva åren fick man möjlighet att fokusera på interna processer för att optimera produktionen, vilket har gjort produktionen mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig för kommande expansion både i och utanför Europa.

Den nya styrelsen ska förvalta och utveckla bolaget och initiera rätt investeringar för att stärka framtida marknadspositioner och behålla den starka position som Paroc har på mogna marknader.

Styrelsemedlemmarna har tillsammans en lång erfarenhet från byggindustrin, bygghandel- och byggmaterialsidan, vilket gör styrelsen till mycket stark och kompetent.

Följande ledamöter ingår i Parocs nya styrelse:

Lauri Ratia, styrelseordförande, Maírtín Clarke, extern styrelseledamot, Simo Manner, extern styrelseledamot, Mats O. Paulsson, extern styrelseledamot, Väinö Tuomisalo, CEO Paroc Group.

Observatörer i styrelsen är Seppo Koskinen och Jan Sjölin, som representerar Parocs personal, samt Marco Groffen, som representerar aktieägarna.

Samtidigt har Paroc tillsatt två personer på högsta divisionsnivå, båda från Sverige:

Fredrik Jonsson, som har arbetet på Paroc i femton år, blir nu divisionschef för Teknisk isolering.
– Det är en mycket spännande utmaning. Nu får jag möjlighet att driva de frågor som jag ser som framgångsfaktorer för Paroc och göra det på högsta nivå. Vi måste fokusera på att hantera den ökande efterfrågan som vi har i stort sett i hela Europa. Det är också oerhört viktigt att vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet och utveckla våra produkter så att vi kan fortsätta vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden och öka våra marknadsandelar, säger Fredrik Jonsson.

Lars Westerlund har arbetet på Paroc i sex år och blir nu divisionschef för Byggisolering.
– En av våra största utmaningar ligger i att fortsätta förbättra de processer som gör att vi ännu snabbare kan agera efter marknadens konjunktursvängningar. Vi har en oerhört stark organisation och våra fabriker har under åren effektiviserats så att vi ligger i utvecklingens framkant. Vi behöver nu bland annat se över vår kapacitet inför stundande konjunkturuppgång, den kommer att förstärkas ytterligare av kommande skärpta byggnormer. Dessutom är vår fortsatta expansion österut särskilt spännande – här kan vi göra stora affärer i framtiden, säger Lars Westerlund.

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2009 var EUR 317 miljoner och antalet anställda 1 992.