BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Ny statistik från BRÅ: Anmälda våldet ökar men stölderna minskar

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 11:30 CEST

Antalet anmälda våldsbrott fortsätter att öka samtidigt som
tillgrepps- och stöldbrotten minskar. Denna trend, som pågått i flera år, bekräftas av brottsstatistiken för första halvåret år
2004 som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterar i dag.

Under januari till och med juni 2004 anmäldes drygt 599 000 brott
till polis, tull eller åklagare. Det är en liten minskning på 1
procent jämfört med motsvarande period år 2003. De anmälda
våldsbrotten fortsätter att öka, nu med 3 procent, vilket innebär att
en lång, obruten ökningsperiod fortsätter. Däremot minskade
tillgrepps- och stöldbrotten med 3 procent. Därmed fortsätter den
nedgång av anmälda stölder och tillgrepp som nu pågått sedan 1997.

VÅLDSBROTT
Det vanligaste våldsbrottet är misshandel. Under det första halvåret
år 2004 anmäldes cirka 32 300 misshandelsbrott, vilket är en ökning
med 3 procent jämfört med det första halvåret år 2003. Speciellt
märks en kraftig ökning av anmäld misshandel av barn i åldern 7-14 år
(+15 procent). Det är en fortsättning på en ökning som pågått i flera
år. Tidigare studier, som genomförts av BRÅ och
Barnmisshandelskommittén, indikerar dock att det är
anmälnings-benägenheten som har ökat snarare än det faktiska antalet
fall av våld mot barn.
Antalet anmälda rån ökade fram till år 2000, då cirka 4 550 brott
anmäldes under första halvåret. Därefter har de legat kvar på denna
höga nivå. Under första halvåret år 2004 anmäldes cirka 4 200 rån,
vilket är en i stort sett oförändrad nivå jämfört med samma period
föregående år. De anmälda våldtäkterna har minskat något. Under det
första halvåret i år anmäldes cirka 1 150 brott, vilket är en
minskning med 1 procent jämfört med första halvåret år 2003. Den
långsiktiga trenden är dock att de anmälda våldtäkterna ökar. Under
år 2003 anmäldes 17 procent fler våldtäkter än året innan.

STÖLD- OCH TILLGREPPSBROTT
De siffror som publiceras i dag visar att den anmälda
bilbrottsligheten fortsätter att minska. Till exempel minskade
antalet anmälda biltillgrepp med 10 procent jämfört med det första
halvåret i fjol. Sedan toppåret 1998 har antalet anmälda biltillgrepp
minskat med 27 procent. Även anmälda stölder ur bil har minskat under
flera års tid. Antalet anmälda cykelstölder minskade också något, med
1 procent. De anmälda cykelstölderna nådde sin högsta nivå i mitten
av 1990-talet. Därefter har de minskat med 40 procent.
Det sammanlagda antalet anmälda inbrottsstölder ? där bland annat
inbrott i butik, bostad, industri och kontor ingår ? har minskat med
2 procent. Men bilden är inte entydig. Till exempel har antalet
bostadsinbrott ökat med 11 procent under det senaste halvåret. Efter
att ha minskat under en lång följd av år, har bostadsinbrotten ökat
sedan år 2002. Antalet bostadsinbrott i hela landet var 23 800 under
det första halvåret år 2004. Ökningen i Stockholms län var 53 procent
(89 procent för villor och 5 procent för lägenheter). Räknat per
capita så anmäls flest bostadsinbrott i Skåne län ? 162
bostadsinbrott per 100 000 invånare anmäldes i Skåne under det första
halvåret i år. I Stockholms län var motsvarande per capita-siffra 135
och i hela riket anmäldes 97 bostadsinbrott per 100 000 invånare
under samma period.
Totalt sett minskade antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott med 3
procent under första halvåret år 2004 jämfört med första halvåret år
2003.

NARKOTIKABROTT
De anmälda narkotikabrotten låg länge på en relativt stabil nivå men
har ökat under de senaste två åren. Under första halvåret 2004
fortsatte ökningen med 7 procent jämfört med första halvåret 2003.
Det är främst anmälda fall av eget bruk som bidrar till ökningen.
Antalet anmälda narkotikabrott är starkt knutet till polisens och
tullens insatser mot narkotikan.

Erik Grevholm, enhetschef: 08-401 87 30
Leif Petersson, statistikhandläggare: 08-401 87 35
Ulf Lindholm, pressekreterare: 0704-19 35 06