Konsumentverket

Ny statistik från Konsumentverket: Konsumentvägledare tog sig an 158 000 ärenden

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 10:44 CET

Kommunernas konsumentvägledare tog itu med 158 000 ärenden förra året. Övervägande delen gällde klagomål, och den största andelen rörde boendet. Därnäst var det bilköp, bilreparationer samt telefoni, Internettjänster och hemelektronik som vållade konsumenterna flest problem.

Konsumenternas klagolista toppas för andra året i rad av problem som rör boendet. 19 procent av det totala antalet klagomål hos konsumentvägledningarna är relaterade till bostaden. Vanligast är klagomål på hantverkstjänster, men även problem vid bostadsköp, husbygge och mäklartjänster ingår. Det visar Konsumentverkets årliga sammanställning av siffror från de 225 konsumentvägledningar som idag för statistik över sina insatser.*

Det näst vanligaste problemområdet är bilköp och bilreparationer med 17 procent av klagomålen. På tredje plats kommer telefoni- och Internettjänster med 14 procent. Här handlar det främst om tjänster som rör fast telefoni, Internettjänster och mobiltelefoni, men även köp samt reparation av telefon och utrustning. På fjärde plats återfinns hemelektronik med drygt 11 procent av klagomålen.

Konsumentvägledarna registrerade totalt 56 000 ärenden där konsumenterna nöjde sig med enklare information. Det är alltså klagomålen som överväger med totalt 102 000 ärenden. Jämfört med året innan är det en liten minskning, troligen till följd av att det förebyggande arbetet ökat. Under förra året utbildade Konsumentverket vägledare för sådana insatser. När de vänder sig till både konsumenter och företag med information om rättigheter och skyldigheter förebyggs både problem - och klagomål.

- Vi vill gärna tro att det extra krut som flera konsumentvägledningar lagt på förebyggande arbete nu syns i statistiken i form av en lätt nedgång i antalet klagomål, säger Konsumentverkets tf generaldirektör Håkan Sandesjö.

Men fortfarande saknas det konsumentvägledningar i drygt ett 20-tal av landets kommuner. Det betyder att konsumentproblemen totalt sett är större än vad siffrorna visar.* Totalsiffran över klagomål är inget exakt mått på konsumenternas problem, eftersom ett 60-tal av landets 290 kommuner inte ingår i statistiken, vanligen på grund av alltför lågt antal veckotimmar i konsumentvägledartjänsten - eller ingen konsumentvägledning alls i kommunen. Siffrorna från Konsument Göteborg ingår i år inte heller i sammanställningen, eftersom deras kategorier inte sammanfaller med verkets.


Kontaktpersoner

Ulrika Mollstedt tel 054- 19 40 95 och Christina Möller Lidén tel 054-19 40 96

Läs mer

Konsumenters frågor och klagomål till den kommunala konsumentvägledningen 2006 (PDF-fil)
http://www.konsumentverket.se/Documents/press/%C4mnesomr%E5den%202006diagram.pdf