Linköpings kommun

Ny statistik - många östgötastudenter pendlar

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 08:00 CET

Pendlingens växande betydelse för arbetsmarknaden i regionen är känd, men nu finns nya siffror som också visar att många pendlar till sina studier. 4 500 studenter och gymnasister pendlar till Linköping. Från Linköping till andra studieorter pendlar 950 personer. Studiependlingen mellan Linköping och Norrköping dominerar.

Det är LK Statistik & Utredningar som tagit fram nya siffror på studiependlingen. För studiependlingen finns ingen officiell statistik, som för arbetspendlingen. LK Statistik & Utredningar har bland annat bearbetat uppgifter om de studerande vid Linkö­pings universitet samt vid gymnasieskolorna i Linköpings kommun.

Arbetspendlingen in till Linköpings kommun omfattar cirka 17 000 personer, och ut från kom­munen pendlar drygt 10 000 personer (siffrorna avser år 2011, som är senast tillgängliga år). Här ingår såväl dagligpendlare som veckopendlare. 

Utöver arbetspendlingen kommer också en betydande studiependling.

Inpendling till Linköpings kommun dagligen eller flera gånger i veckan

Arbetspendlare   15 000

Studenter  3 000

Gymnasister  1 500

Utpendling från Linköpings kommun dagligen eller flera gånger i veckan

Arbetspendlare   7 000

Studenter  800

Gymnasister  150

Statistiken belyser främst studiependling till och från Linköping, men det går att utläsa att Norrköping har cirka 1 900 inpendlande studenter och cirka 1 200 utpendlande studenter till Linköping (andra studieorter ingår inte i statistiken).

För ytterligare information kontakta Sten Johansson, LK Statistik & Utredningar, 013 - 20 88 52. Rapporten bifogas i Relaterat material på MyNewsdesk.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.