Kemikalieinspektionen

Ny statistik om hälso- och miljöfarliga kemikalier

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 10:30 CEST

Kemikalieinspektionen producerar varje år, tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB), ett Statistiskt Meddelande (SM). Publikationen heter Miljö- och hälsofarliga kemikalier.

I den publiceras uppgifter om ett urval miljö- och hälsofarliga ämnen från olika statistikkällor. De källor som jämförs är KemI:s produktregister, SCB:s Industristatistik och Utrikeshandelsstatistik.

Framförallt är det kemiska ämnen vars användning ska begränsas eller upphöra som följs upp. Årets statistik visar till exempel att tillförseln av vissa ftalater till Sverige har ökat.

Statistiken visar också att mängden varor som innehåller kadmium ökat. Detta trots att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö pekar ut kadmium som ett av de ämnen som så långt som möjligt ska fasas ut till år 2010.

Specialundersökning om bilvårdsprodukter
Varje år görs en specialundersökning. I år handlar den om bilvårdsprodukter. Över sex miljoner ton hälsofarliga kemiska produkter säljs per år till konsumenterna för drift och vård av bilar.

Mängden avfettningsmedel som sålts till bilvård har dock minskat kraftigt, från cirka 20 000 ton år 1990 till 3 300 ton år 2004.

Av undersökningen framgår också att flera av de förslag som fördes fram i KemI:s rapport om bilvårdsprodukter i början på 90-talet har genomförts.

Läs SCB:s och KemI:s gemensamma pressmeddelande på SCB:s webbplats.

Statistiskt meddelande: Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2004.

Kontakt:
Margareta Östman
Telefon: 08-519 41 162
e-post: margareta.ostman@kemi.se

Presskontakt:
Carin Törner
Tel: 08-519 41 217
Mobil: 070-429 39 08
E-post: carin.torner@kemi.se

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Webbplats: www.kemi.se