Länsstyrelsen i Stockholms län

Ny statistik om jämställdhet mellan män och kvinnor i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:15 CET

På tal om kvinnor och män är en faktabok i fickformat om mäns och kvinnors livsvillkor i Stockholms län. Nu har 2010 års upplaga kommit med färsk statistik för de senaste åren.

- På flera områden har det skett en förbättring vad gäller jämställdheten i Stockholms län. De senaste åren har andelen kvinnor i förvärvsarbete ökat, pappor tar ut fler föräldradagar och fler yrken har en jämnare könsfördelning. Förändringen i länet går långsamt men åt rätt håll, säger Gunilla Sterner, särskild sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

- Samtidigt är jag orolig för vissa grupper, till exempel unga och utrikesfödda som inte når upp till EU:s mål om 75 procents sysselsättning. Sämst förankring på arbetsmarknaden har kvinnor födda utanför Europa, där endast 54 procent förvärvsarbetar. Stockholmsregionen måste bli bättre på att tillvarata allas kompetens, säger Gunilla Sterner.

Av rapporten framgår också bland annat:
>Uttaget av föräldraledighet i Stockholms län har blivit något jämnare. Män tar nu ut 23 procent av föräldradagarna jämfört med 20 procent 2004. Fortfarande tar dock kvinnorna ut 77 procent av dagarna. I Stockholms län är fördelningen något bättre än riket.
>I Vallentuna och Vaxholm tar papporna ut högst andel dagar (27 procent) medan papporna i Södertälje tar ut lägst andel (19 procent).
>Arbetsmarknaden i länet är fortfarande starkt könsuppdelad även om resultatet är något bättre än tidigare år. Av de 30 största yrkena är endast nio yrken jämställda (ligger inom ramen för en könsfördelning på 40-60 procent). Starkt könsuppdelade är fortfarande yrkena fordonsförare, byggnadsarbetare, förskollärare, sjuksköterskor och sekreterare. 
>Unga kvinnor i Stockholms län har mer besvär av ängslan, oro eller ångest än unga män. Var tredje kvinna mellan 16-24 år upplever problem jämfört med var sjätte man. Unga kvinnor och män i länet mår sämre än unga i riket som helhet. 
>Misshandelsbrott är vanligare i Stockholm än i riket som helhet. Kvinnor i Stockholms län löper större risk att drabbas av misshandel av en bekant inomhus än vad kvinnor i riket gör. Männen i länet löper större risk att drabbas av misshandel utomhus av en obekant förövare än männen i riket.

På tal om kvinnor och män kan beställas från avdelningen för tillväxt eller laddas ner som pdf-fil via länken nedan:

>>Läs eller ladda ner hela rapporten här.

För kontakt och mer information:
Gunilla Sterner, särskilt sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen. Tfn 08-785 45 04, 070-290 31 60
Olle Castelius, presschef. Tfn 08-785 45 50, 076-785 45 50.

Gå till Länsstyrelsens pressmeddelandearkiv

Med vänliga hälsningar
Olle Castelius

Länsstyrelsen ska som regeringens företrädare i länet bidra till att Stockholmsregionen
är en attraktiv plats att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

www.lansstyrelsen.se/stockholm