Easycharge AB

Ny statistikdatabas ger tydligare bild av elbilsanvändningen i Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 09:31 CEST

Easycharge, Sveriges oberoende elbilskonsult, publicerar från och med september löpande statistik över elbilsanvändningen i Sverige. Statistikdatabasen ELIS (Elbilen i Sverige) är en unik sammanställning av utsorterad data från Transportstyrelsen och andra källor, och ger en mer korrekt och enhetlig bild av elbilar och laddhybrider än vad som tidigare varit möjligt. Delar av statistiken publiceras kostnadsfritt på Easycharges hemsida från och med 3 september.

– Flertalet aktörer efterfrågar korrekt statistik kring antalet laddbara bilar i Sverige och inte enbart de bilar som omfattas av till exempel supermiljöbilspremien. Om vi ska veta hur snabbt och inom vilka områden vi behöver bygga ut infrastrukturen för elbilar och laddhybrider är det mycket viktigt att rätt data finns tillgänglig. Nu erbjuder vi möjligheten att erhålla denna statistik på ett genomarbetat och korrekt sätt, säger Andy Rietschel, vd för Easycharge.

Den publika statistik som Easycharge återkommande publicerar på sin hemsida innehåller antal laddbara bilar i Sverige fördelat på Personbilar, Lastbilar och Laddhybrider, samt ökning den senaste månaden och sedan årsskiftet.

Utöver denna statistik finns ett mer detaljerat underlag tillgängligt som en tjänst till företag och organisationer och innehåller bland annat orter med flest registrerade elbilar, vilka modeller som det finns mest av, ökningen av antal elbilar, om bilen är privatägd eller företagsägd, underlaget till statistiken som visar exakt vilka bilar som omfattas, plus ett flertal andra tjänster. 

– Vi hoppas att ELIS kommer vara ett bra hjälpmedel till vad som behövs göras för att Sverige ska kunna ta steget över till en fossiloberoende fordonsflotta. Samtidigt vill vi visa upp rättvis statistik till alla som följer elbilens utveckling och ge företag och organisationer korrekta beslutsunderlag vid övergången till elbilar, säger Andy Rietschel.

Den publika statistiken publiceras med start 3 september löpande på Easycharges hemsida: http://www.easycharge.se/tjänster/statistik-elis-11315525

Detaljerad statistik för branschaktörer, företag och organisationer erhålles via separat beställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andy Rietschel, vd, Easycharge

070-889 86 89, andy.rietschel@easycharge.se

Easycharge AB är ett konsultföretag med specialistkunskap kring elbilar och laddninglösningar. Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster för att underlätta med övergången till elbilar. Vinsten för våra kunder blir att undvika felaktiga investeringar, framtidssäkra och få kontroll och kunskap över inköp av ny teknik. Easycharge är ett partnerägt och helt privat finansierat företag med säte i Stockholm. Vi erbjuder våra tjänster över hela landet.