Riksidrottsförbundet

​Ny stödlinje för brottsoffer inom idrotten

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2018 09:13 CET

Det finns en oroande utveckling där den organiserade brottsligheten växer och utmanar företrädare inom idrottsrörelsen på olika sätt. Företeelser som finns i samhället går vanligtvis även att hitta inom idrotten. Det gäller även de negativa avarterna.

Riksidrottsförbundet har under de senaste åren stärkt sitt arbete mot idrottsrelaterad brottslighet, bland annat genom krafttag i arbete mot doping och matchfixing. Nu tar RF nästa steg och intensifierar arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen och lanserar nu, tillsammans med Brottsofferjouren,stod@rf.se. Via länken kan samtliga brottsutsatta inom idrotten vända sig oavsett man utsatts för ett reellt hot eller en upplevelse som skapat oro eller obehag.

-Vi vill bryta den tystnadskultur som råder inom idrotten kring dessa frågor och tillsammans med Brottsofferjouren kan vi stärka det förebyggande arbetet och bidra till ökad kunskap om råd och vägledning samt tydligare stöd till den som blir utsatt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Samarbetet innefattar ett utbyte av kunskapshöjande aktiviteter från Riksidrottsförbundet och Brottsofferjouren och erbjudande om direkt stöd från Brottsofferjourens stödpersoner till utsatta inom idrotten. Brottsofferjourens stödpersoner ger stöd genom hela rättsprocessen och utbildade personer i vittnesstöd ger information och stöd i samband med eventuella rättegångar. Brottet behöver inte vara polisanmält för att du ska kunna höra av dig och du som hör av dig kan vara anonym.

- Brottsofferjouren erbjuder stöd för alla som utsätts för brott i Sverige och tack vare samarbetet sprider vi nu kunskap inom vår organisation så att alla som drabbas av kriminalitet inom idrotten kan få adekvat stöd, oavsett om du är brottsdrabbad, vittne eller anhörig, säger Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Ytterligare en del i de intensifierade arbetet mot hot, våld och trakasserier är den rapport "Motverka otillåten påverkan inom idrotten" som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, presenterar tillsammans med Riksidrottsförbundet på presskonferens den 13 mars.

Här finns mer information och möjlighet att anmäla sig till presskonferensen.

För mer information kontakta

Lena Sahlin
Säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet
08-699 62 07

Fredrik Mellqvist
Vice generalsekreterare, vittnesstödsansvarig Brottsofferjouren.
08-550 486 08