Delecta Financial Events AB

Ny större initial order från NETTO

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 19:01 CET

Större initial order från NETTO

Originalbagarn AB har erhållit en order från livsmedelskedjan NETTO. Leverans skall ske genom en kampanj under veckorna 7 och 8 i NETTOs ca 150 butiker i Sverige.

Eftersom NETTO inte ännu upparbetat egna EMV-rutiner så bakar Orginalbagarn AB under det egna varumärket ”Sverigebagarn” (Semi EMV) till NETTO.

Ordern omfattar minst 60 000 bröd (med option på upp till 80 000) bröd och levereras färskt med 5 leveransdagar per vecka. Ordern är den första i ett tänkt kontinuerligt flöde av kampanjer för NETTO med Originalbagarns eget varumärke ”Sverigebagarn”.

För Originalbagarns del innebär ordern initialt en ökad försäljning i februari, fast potentialen under året är större än så.

Läs mer om Sverigebagarn-konceptet på hemsidan www.originalbagarn.se

För mer information:

Lotta Norling 

Christer LundhvVD försäljningsdirektör

lotta.norling@originalbagarn.se

christer.lundh@originalbagarn.se

Originalbagarn AB är Sveriges ledande EMV-bageri som bakar endast på beställning av matbröd till större livsmedelskedjor, grossister och även till andra bagerier. Genom EMV vill handlarna i de stora kedjorna förbättra sina marginaler och minska sitt beroende till de större varumärkesbröden. EMV-Bageriet i Växjö är ett av landets största med en produktions-kapacitet på upp mot 30 miljoner bröd på tre industriella linjer. Originalbagarn är certifierade för Ekologisk produktion och är dessutom certifierade under branschens viktigaste certifikat BRC, där bolaget nådde högsta betyg ”Grade A”.

Under våren 2106 genomför Orginalbagarn AB en emission och ägarspridning inför listning senare under våren/försommaren.www.originalbagarn.se

Läs mer om Originalbagarn AB på olistat.se > originalbagarn.se/ >

Olistat.se är en finanssajt som bevakar olistade bolag på väg till listning/Bösrsnotering. Utkommer som nyhetsbrev varje vecka med en spridning till 70.000 prenumeranter.