Stockholms Läns Landsting

Ny, större och modernare tryckkammare för intensivvård på Karolinska i Solna (Karolinska)

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 14:42 CEST

Den 18 oktober 2004 tecknade Karolinska Universitetssjukhuset avtal med tyska Haux-Life-Support GmbH angående leverans av en ny intensivvårdstryckkammare för hyperbar oxygenbehandling (HBO). Ordervärdet är 15,4 miljoner kronor och installation sker under perioden oktober-december 2005.


- Med en modern och rymlig tryckkammare som är byggd specifikt för intensivvård, kommer vi att kunna behandla fler svårt sjuka patienter, inte minst barn, säger överläkare Folke Lind, vid Hyperbarmedicinska sektionen.
Landstingsstyrelsen i Stockholm beslöt för snart ett år sedan att ersätta den 39 år gamla tryckkammaren som i dag täcker vårdbehovet för drygt halva Sveriges befolkning. Den nya rektangulära, 15 meter långa och 4 meter breda, kammaren kommer bland annat att kunna användas som vårdplats dygnet runt för 1-2 svårt sjuka intensivvårdspatienter. Den nya tryckkammaren kommer att inrymmas i en ny byggnad i direkt anslutning till intensivvårdsavdelningen vid Karolinska i Solna.

- Denna investering är dessutom betydelsefull för forskningen, säger överläkare Folke Lind. Vi ser en kontinuerlig utveckling av möjligheterna med behandling i tryckkammare.

Inom intensivvård används tryckkammare för HBO behandling (100 % syrgas under 1,5 - 2 atmosfärers övertryck) vid bland annat dykarsjuka, kolmonoxid- och brandröksförgiftning, brännskador, kross- och kläm skador, samt livshotande mjukdelsinfektioner (så kallade "mördarbakterier").

För mer information:
Folke Lind, överläkare, Hyperbarmedicinska sektionen, Anestesi- och Intensivvårdskliniken i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Tel 08-517 755 57, mobil 070-450 7752
Lars Irestedt, verksamhetschef, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Tel 08-517 723 41
Per Gillström, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.
Tel 08-517 727 38
Ulla Sörensen, pressekreterare, 070-484 00 55

Bild på tryckkammaren finns att hämta på www.karolinska.se