Skogsstyrelsen

Ny strategi för nyckelbiotoperna i Norrtäljes skogar

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:15 CEST

Många skogar i Norrtälje innehåller en ovanligt stor andel nyckelbiotoper. Det innebär att dessa skogar är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden. Nu vill Skogsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län och Mellanskog, diskutera en samlad strategi för nyckelbiotoperna tillsammans med skogsägarna.

Flertalet av skogarna med viktiga nyckelbiotoper har också ett stort ekonomiskt värde för skogsägarna. En del av dessa skogar kommer inte att kunna skyddas inom ramen för naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal och frivilliga avsättningar.

Därför presenterar nu Norrtäljeprojektet, ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län och Mellanskog, en strategi med en kombination av formellt skydd, frivilliga avsättningar och miljöanpassat skogsbruk på vissa nyckelbiotoper. De närmaste veckorna bjuder projektet in till ett antal markägarträffar i området.

– Det är dags att diskutera tankegångarna i projektet med en bredare krets av markägare och få in synpunkter på hur vi kan gå vidare rent praktiskt med exempelvis anpassade former av skogsbruk inom områden där det frivilliga och samhälleliga skyddet inte räcker till, säger Monica Stridsman, länsjägmästare i Mälardalen.

– Eftersom Norrtälje har Sveriges största koncentration av nyckelbiotoper är det angeläget att där hitta en modell för hur både skogsbruk och naturvård skall kunna bedrivas. Vi hoppas att detta arbetssätt och slutsatser kan komma till användning i andra delar av Sverige med hög andel naturvärderika skogar, säger Lars Gabrielsson VD för Mellanskog.


Mer information:
Monika Stridsman, länsjägmästare, skogsvårdsstyrelsen Mälardalen tel: 018- 18 04 07 mobil: 0709-60 37 50
Sören Nissilä, Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen tel: 018- 18 04 13 mobil: 070- 222 13 78
Ulf Birgersson, Länsstyrelsen, Stockholms län tel: 08- 785 42 76
Per Sandberg, Mellanskog mobil: 070-340 18 61
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036- 15 55 52 mobil: 070-600 21 99


Skogsstyrelsen är central myndighet i Skogsvårdsorganisationen, där också skogsvårdsstyrelserna ingår. Tillsammans arbetar vi för att landets skogar ska vårdas och brukas så att de skogspolitiska produktions- och miljömålen uppnås.