Regionförbundet södra Småland

Ny strategi för träindustrin i Småland

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 15:08 CEST

”Tänk trä för ett hållbart Småland” är devisen i det förslag till gemensam trästrategi som regionförbunden och länsstyrelserna i Småland har tagit fram. Strategin antogs idag av regionstyrelsen.

– Nu tar vi viktiga steg mot ett mer gemensamt agerande i en för Småland viktig näringsgren. Utifrån strategin ska nu en gemensam handlingsplan tas fram och resurser avsättas för genomförande, säger regionförbundets ordförande Roland Gustbée.

Småland är Sveriges mesta träregion: här finns 75 procent av Sveriges trärelaterade industri. Det är en av anledningarna till att regionförbunden och länsstyrelserna i Småland har arbetat fram en gemensam strategi för hur man ska agera gentemot näringen.

Strategin har tagits fram av konsulterna Börje Pihlqvist och Bertil Eifrém i samråd med näringen och många stödjande aktörer (t ex Linnéuniversitet och Träcentrum Nässjö). Visionen är att Småland blir en ledande träregion 2020. En målbild, av flera, är att den småländska andelen av de nationella FoU-resurserna för branschen ska öka från dagens 5 procent till 20 procent 2020.

Beslutet innebär att Regionförbundet södra Småland är berett att tillsammans med Jönköping och Kalmar län intensifiera arbetet med att utveckla den träbearbetande industrin. Det handlar bland annat om att

  • Stärka samverkan mellan näringen och lärosätena i Jönköping, Växjö/Kalmar och Linköping
  • Tydliggöra rollfördelningen mellan de som har till uppgift att stödja företagen
  • Säkerställa framtida kompetensförsörjningsbehov och att höja träindustrins status som arbetsplats

För mer information kontakta:
Roland Gustbée (m), ordförande förbundsstyrelsen, 0733-68 74 14
Per Schöldberg, samordnare tillväxtfrågor, 0470-79 48 72, 0708-69 49 25

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.