Utrikesdepartementet

Ny strategi för utvecklingsarbetet med Demokratiska republiken Kongo

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:32 CEST

- Genom den nya strategin kommer vi öka insatserna för att stärka kvinnors rättigheter och för att förebygga, hantera och bekämpa det utbredda sexuella våldet. Den kommer också vara en "pilotstrategi" för hur vi i postkonfliktänder arbetar med genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Situationen i DRK är mycket allvarlig med stor humanitär nöd till följd av de konflikter som präglat landet och alltjämt pågår i de östra delarna. Grava kränkningar av de mänskliga rättigheterna, utbredd fattigdom som slår särskilt hårt mot kvinnor och barn och ett grovt och omfattande sexuellt våld är vardagen i detta sargade land. Målet för det svenska utvecklingssamarbetet med DRK kommer därför vara att stärka förutsättningarna för hållbar fred och förbättrade levnadsförhållanden för fattiga människor, fortsätter Gunilla Carlsson.

Regeringen har antagit en ny strategi för det svenska utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo (DRK) för perioden 2009-2012. Viktiga utgångspunkter för utvecklingssamarbetet är ett genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, ökad jämställdhet, kvinnors lika rättigheter samt vikten av kvinnors inflytande i politik, säkerhet och utveckling.

Det svenska utvecklingssamarbetet kommer ske inom sektorerna: fred, försoning och demokratisk samhällsstyrning; fattigdomsorienterad ekonomisk utveckling inom jord- och skogsbruk samt hälsa, med fokus på att förebygga, hantera och bekämpa sexuellt våld samt att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Behoven i DRK är stora och Sverige kommer därför under strategiperioden att avsevärt öka biståndsvolymen till Kongo. Det svenska biståndet kommer till största delen att kanaliseras via FN samt internationella och enskilda organisationer. En stegvis ökning av volymen för det svenska utvecklingsarbetet förutses under strategiperioden. Den årliga volymen ska år 2009 vara ca 150 MSEK, år 2010 ca 225 MSEK och år 2011 och 2012 ca 275 MSEK. Då de humanitära behoven bedöms kvarstå som stora under strategiperioden ska även beredskap finnas för fortsatt humanitärt bistånd.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97