Skogsstyrelsen

Ny strategi ska bekämpa granbarkborrar

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 10:32 CET

Skogsstyrelsen tar fram en strategi för att hantera de befarade granbarkborreangreppen i södra Sverige. Strategin ska innehålla en konkret handlingsplan för att förebygga massiva granbarkborreskador på stående skog under år 2007.

Över en miljon kubikmeter stående skog i Götaland kan ha angripits av granbarkborrar visade Skogsstyrelsens inventering i september. Det gör att skogsbruket redan i år befinner sig i en situation som under normala väderförhållanden hade uppkommit först år 2007 eller senare.

Skogsstyrelsen tar nu i samarbete med skogsbruk och forskare fram en särskild strategi för att bekämpa kommande angrepp från granbarkborre. Handlingsplanen beräknas vara klar i december. Arbetet med strategin leds av Ove Arnesson som är biträdande regionchef för Skogsstyrelsen region Öst.

– Troligen kommer vi att behöva använda oss av flera olika metoder för att begränsa insektsskadorna. Förslag som kan bli aktuella är bland annat ändringar i skogsvårdslagens skyddsbestämmelser, sök och plockmetoden och feromonfällor. Vi tar också fram ett förslag på hur vi kan fortsätta arbetet med att övervaka insektsangreppen, säger Ove Arnesson på Skogsstyrelsen.

Läs mer om granbarkborren på www.skogsstyrelsen.se/barkborre.

Mer information:
Ove Arnesson, biträdande regionchef Skogsstyrelsen region Öst tel: 0490- 675 10 mobil: 070- 641 37 32
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036- 15 55 52 mobil: 070- 600 21 99

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.