Region Blekinge

Ny strategi visar riktningen för hur Blekinge ska försörjas med kompetens

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2018 12:18 CEST

Bild: Serny Pernbjer

Blekinges företag har svårt att växa på grund av brist på kompetens. Den nya kompetensförsörjningsstrategin pekar ut fyra områden som Blekinge måste bli starkare inom för att regionens företag och organisationer ska kunna utvecklas. Strategin antogs på regionstyrelsens sammanträde under onsdagen.

Andelen företag som anser att de har svårt att växa på grund av brist på rätt kompetens ökar. 2017 uppgav 40 procent av företagen i Blekinge att brist på kompetens är ett tillväxthinder. Matchning och kompetensförsörjning är en av Blekinges största utmaningar och en av de viktigaste framtidsfrågorna för regionens tillväxt och utveckling.

De fyra områden som kompetensförsörjningen i Blekinge bör utvecklas inom är:

  • Samverkan mellan utbildning och arbetsliv
  • Rekrytering, attraktiva arbetsgivare och talangattraktion
  • Strategisk kompetensplanering
  • Livslångt lärande

- Med en strategi som hela Blekinge står bakom kan vi utveckla och stärka kompetensförsörjningsarbetet i regionen, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge. Kompetensförsörjning är en otroligt viktig framtidsfråga. Det är en fråga hela Blekinge, såväl för företag som offentliga verksamheter, som vi måste jobba tillsammans med för att kunna lösa.

Nationellt uppdrag
Region Blekinge har det nationella uppdraget att samordna och utveckla kompetensförsörjningen i länet. En gemensam strategi för att möta framtidens behov och utmaningar utgör grunden för att medborgarna ska ha likvärdiga förutsättningar till utbildning, arbete och kompetensutveckling. Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018-2020 beskriver hur aktörer i Blekinge ska utveckla och ta arbetet vidare i ett gemensamt sammanhang. Strategin är framtagen i samverkan med kommuner och landsting, företag, utbildningsaktörer och Arbetsförmedlingen i Blekinge.

Mat- och livsmedelsstrategi antagen
Under sammanträdet antog regionstyrelsen även en mat- och livsmedelsstrategi för Blekinge 2018-2025, som tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Region Blekinge och LRF Sydost.

Syftet med den regionala mat- och livsmedelsstrategin är att öka regional tillväxt och utveckling samt öka medvetenheten kring mat och livsmedel producerade i Blekinge.

För kommentarer
Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09, christina.mattisson@regionblekinge.se

Presskontakt
Marika Nilsson, kommunikatör, Region Blekinge, 0455-32 56 40

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument