Scribona AB

Ny struktur för Toshibas bärbara PC-produkter inom Scribona

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 11:17 CEST

Gällande Toshibas bärbara PC-produkter kommer Scribona fortsättningsvis att fokusera enbart på distribution. Det innebär att Scribonas division Toshiba Digital Media kommer att avvecklas.

Divisionen Toshiba Digital Media, TDM, inom affärsområdet Brand Alliance, har sedan 2001 haft en vikande försäljning och lönsamhetsproblem i en marknad som präglas av stark prispress.

Scribona har fattat beslut om att avveckla TDM som är verksamt inom försäljning, marknadsföring, service och support av Toshibas bärbara PC- produkter, en åtgärd som stöds av leverantören. Fortsättningsvis kommer Scribona att fokusera på distributionen av de aktuella produkterna som sker inom affärsområdet Distribution. Scribona kommer under en tid att ha fortsatt ansvar för kundrelationer samt service och support.

Åtgärden innebär att cirka 45 anställda i Norden blir varslade om uppsägning. På årsbasis beräknas nedläggningen innebära en positiv resultateffekt om 15 miljoner kronor.

Scribona kommer också fortsättningsvis att vara nordisk agent för Toshibas produkter inom dokumenthantering, såsom kopiatorer, skrivare och fax samt datavideoprojektorer och plasmaskärmar.

Kommentar från Scribonas koncernchef Tom Ekevall Larsen:
"Vi ser den här utvecklingen som ett nödvändigt steg i den rådande marknadssituationen. Genom att fokusera på distributionsverksamheten kommer vi att skapa förutsättningar för förbättrad lönsamhet 2004, samtidigt som vi fortsatt kan erbjuda Toshibas kvalitetsprodukter till våra kunder", säger Scribonas koncernchef Tom Ekevall Larsen i en kommentar.

Kommentar från Lars Goetzsche, general manager, Toshiba Europe: "Toshiba kommer att fortsätta det nära samarbetet med vår långsiktiga partner Scribona och dess kunder, och har inga planer på förändringar gällande support- och servicegrad. Det stora intresset för ny mobil och trådlös teknik i Norden gör området till en viktig marknad för Toshiba och för vår strategi och vision att leda den mobila och trådlösa teknikutvecklingen", säger Lars Goetzsche, general manager, Toshiba Europe, i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Scribona
Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och koncernchef,
tel +46-(0)8-734 36 50
Anders Bley, Vice verkställande direktör, tel +46-(0)708-80 45 20
Toshiba
Manuel Linnig, Public relations manager, Toshiba Europe,
tel +49-2131-158 113

Fakta om Scribona AB
Scribona är Nordens ledande aktör inom IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärsområden:
·Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT-
infrastruktur
·Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT-produkter
·Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken

Scribona har cirka 1 400 anställda i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Adress:
Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige.