Novartis Onkologi

Ny studie: Ännu kraftfullare effekt för Jakavi

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 08:54 CEST

En ny studie visar att Jakavi, det första läkemedlet någonsin mot myelofibros, inte bara lindrar symtom utan också kan stoppa den sjukliga ombildningen av benmärgsvävnad. I vart femte fall har forskarna till och med sett en återbildning till normal vävnad.

Resultaten, som presenterades på hematologikongressen EHA i Stockholm, innebär ytterligare en positiv rapport om läkemedlets effekter mot den ovanliga blodcancerformen myelofibros.

På mindre än ett år har Jakavi, det första läkemedlet som registrerats mot den ovanliga blodcancerformen myelofibros, visat ständigt förbättrade resultat.

Vid EHA, den stora europeiska hematologikongressen som just avslutats i Stockholm, bekräftas att Jakavi mer än halverar risken att dö i myelofibros. Det positiva resultatet, som redan väckt stor uppmärksamhet, förstärks nu ytterligare av en analys av benmärgsmorfologi från en fas I/II-studie som presenterades under kongressens sista dag.

Första gången som läkemedel visat effekt på benmärgsfibros
Resultaten visar att Jakavi har en gynnsam effekt ifråga om benmärgsfibros, en allvarlig följd av att sjuklig bindväv tränger undan den blodkroppsproducerande benmärgen inuti skelettet. En fortskridande benmärgsfibros är en viktig markör för att myelofibrossjukdomen håller på att förvärras.

I studien uppnådde 56 procent av de patienter som långtidsbehandlats med Jakavi en stabilisering, medan 22 procent till och med uppnådde en förbättring. Detta är första gången som ett läkemedel har visat effekt på benmärgsfibros och någonting motsvarande kunde inte observeras hos någon av de patienter som fått annan behandling.

De positiva studieresultaten innebär att de nya möjligheterna att behandla myelofibros ses som en stor forskningsframgång på ett svårt område. Läkemedlet Jakavi, som blev godkänt så sent som i augusti 2012, blockerar ett enzym (JAK) som driver på sjukdomens utveckling. Godkännandet är grundat på läkemedlets symtomhämmande egenskaper, framförallt dess förmåga att minska mjältstorleken som i sig ger upphov till plågsamma följdverkningar.

Läs abstract på EHA:s kongresswebb: Kvasnicka, HM, et al. Long Term Intervention Effects on Bone Marrow Morphology in Myelofibrosis: Patients Treated With Ruxolitinib and Best Available Therapy. Ange abstractnummer S591 i sökrutan, klicka Show details och därefter View abstract.


Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34


Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se