Folksam

Ny studie från Folksam: Vajerräcken lika farliga som andra stålräcken för mc-förare

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 13:29 CEST

Skaderisken för mc-förare är lika hög vid kollision med vajerräcken som andra stålräcken. Det visar en ny studie från Folksam som därmed slår hål på myten att vajerräcken skulle vara farligare för den som kör motorcykel. För att öka trafiksäkerheten för mc-förare behöver snarare alla typer av räcken förbättras.

– Den allmänna uppfattningen har hittills varit att vajerräcken är farligare för mc-förare än andra räcken. Vår studie visar att det inte stämmer. Andelen dödade och svårt skadade ligger på samma nivå vid kollision med alla typer av stålräcken, inklusive vajerräcken, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam.


Redan 2009 visade en studie från VTI att vajerräcken har ökat trafiksäkerheten och minskat antalet omkomna för såväl personbilar som mc. För personbilar har vajerräcken minskat antalet döda med 75-80 procent på 2+1-vägar och antalet omkomna mc-förare har minskat med 40-50 procent.


Nu visar alltså den studie som Folksam gjort i samarbete med Trafikverket och Vectura att vajerräcken inte sticker ut när det gäller hur farliga de är för mc-förare – alla stålräcken är lika farliga. I studien har alla polisrapporterade mc-olyckor mot ett vägräcke under perioden 2003-2010 granskats. Resultatet visar att risken för en mc-förare att dödas eller skadas svårt vid kollision med ett stålräcke är cirka 50 procent, oavsett vilken typ av räcke det handlar om.


– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och frågan om vajerräcken är något som engagerar många mc-förare. Det finns fortfarande mycket att göra för att öka trafiksäkerheten för mc-förare. Vår studie visar på behovet av att fortsätta förbättra alla sorters räcken. Ett exempel är Trafikverkets nystartade försök med motorcykelvänligare vägräcken med underglidningsskydd, säger Matteo Rizzi.


Hela studien kommer att presenteras vid en internationell trafiksäkerhetskonferens efter sommaren.


För ytterligare information:
Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam,
telefon 0708-31 61 19

Lotta Örtnäs, pressinformatör Folksam,
telefon 0709-65 56 36


Om Folksam


Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se