FORES

Ny studie från Fores: Företagens klimatmål viktiga inför, och efter, Paris

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 05:38 CET

Företagsinitiativ kan spela en viktig roll för att öka ambitionerna i ett globalt klimatavtal, men för att säkerhetsställa att förhoppningarna uppnås krävs tydligare uppföljning. Det visar en ny studie från tankesmedjan Fores.

Inför det pågående klimatmötet i Paris har flera studier visat att ländernas åtaganden inte är tillräckligt för att nå tvågradersmålet. Därför har initiativ från städer, regioner och företag fått allt mer uppmärksamhet. Kanske kan de bidra till att nå tvågradersmålet?

I en ny studie från Fores, skriven av Oscar Widerberg och Philipp Pattberg vid holländska miljöforskningsinstitutet IVM i Amsterdam, lyfts frågan om hur företagens klimatinitiativ kan bidra till att minska utsläppsgapet. För närvarande har fler än 700 företag engagerat sig i olika klimatinitiativ registrerade i FN-databasen NAZCA

- Företagen står för en så stor del av utsläppen. Därför finns också en stor utsläppsminskningspotential bland dem. Tyvärr visar utvärderingar att företagsinitiativ för sällan lever upp till den potential som kommuniceras när initiativen dras igång, säger Oscar Widerberg som poängterar behovet av uppföljning

- Målsättningarna i NAZCA skickar en signal till politikerna i Paris att många i näringslivet gärna ser en ambitiös och tydlig klimatpolitik. Men för att kunna säkerställa att initiativen faktisk bidrar till utsläppsminskningar och urskilja ledare från eftersläntrare krävs bättre uppföljning, både från företagen själva, men också från externa aktörer, som civilsamhälle och media, fortsätter han.

En annan fråga som ofta diskuteras är om företagsbidragen är ”additionella”, alltså går utöver vad länderna lovat. De utsläppsminskningar som genomförs av ett företag syns så småningom i ländernas rapportering.

- Den verkliga effekten av företagens initiativ syns inte på ländernas redan satta mål, även om de kanske kan bidra till att målen överträffas. Den stora vinsten kommer när målen ska uppdateras och företagens arbete gjort att det blir enklare för politiker att fatta beslut om tuffare mål. Det ligger väl i linjen med andan för Paris-mötet – det som nu görs är inte tillräckligt men vi skapar förutsättningar för att skärpa målen senare, säger Daniel Engström Stenson vid Fores.

”Harnessing Company Climate Action” presenteras den 10 december vid ett seminarium i anslutning till förhandlingarna i Paris. Seminariet ordnas av Fores tillsammans med IVM och tyska Wuppertal institutet

Studien finns tillgänglig på www.fores.se/companyaction

För mer information, kontakta:

Daniel Engström Stenson, Fores, daniel.engstrom@fores.se, 0730 88 52 63

Oscar Widerberg, IVM Amsterdam, oscar.widerberg@vu.nl , +31 6 271 96 151