Poa Pharma Scandinavia AB

Ny studie från Liverpool av Antisekretorisk faktor vid Menières sjukdom: 6 av 10 signifikant förbättrade!

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 14:32 CET

Liverpool är inte bara Beatles Story och Liverpool Football Club. Här finns också Liverpool University Hospital Aintree. Chefen för sjukhusets ÖNH-klinik Dr. Tristram Lesser MS, FRCS, har lett en studie av effekten av Antisekretorisk faktor(AF) vid Menières sjukdom, en studie som publicerades i oktober 2013.

Liverpool-studien är den andra publicerade randomiserade dubbel blind studien med signifikanta resultat som bekräftar en första pilotstudie, också den med signifikant resultat. Nu föreligger samstämmiga resultat från två universitetssjukhus i två olika städer i två olika länder;Antisekretorisk faktor reducerar effektivt smärta, yrsel och andra besvär. 

Vår reporter Carl-Olof Börjeson reste till Liverpool för ett samtal med Dr. Tristram Lesser om studien.

– Vår undersökning omfattar 39 patienter (22-80 år) med diagnosen Menières sjukdom i en randomiserad, dubbel blind placebokontrollerad crossover studie. Resultatet mättes med Functional Level Scale, en sedan snart 20 år accepterad och internationellt använd 6- gradig skattningsskala vid Ménières sjukdom.

– Studien gick till så att patienterna fick SPC eller placebo flingor i identiskt lika beredning för tre månaders förbrukning. Varken läkarna eller patienterna visste vad förpackningarna innehöll. Efter ett uppehåll (”wash-out period”) på två veckor fick patienterna det andra av de två alternativen för ytterligare tre månaders förbrukning. 

IMPONERANDE FÖRBÄTTRING FRÅN 5 TILL 2  

Resultatet är positivt. En förflyttning på Funktional Level Scale från 5 till 2 är mycket en imponerande förbättring i synnerhet som de patienter som ingick i studien försökt olika behandlingar men tidigare misslyckats, innan SPC-behandlingen. Menièrepatienter i studien är hämtade ur den mindredel av fallen som remitteras till specialistklinik. De lindrigare flertalet av patienterna sköts av primärvården.

 – Patienterna rapporterade en påtaglig förbättring av SPC Flakes. Inte så få av patienterna berättade att de under försöksperioden kunde känna skillnad i form av ökade besvär när de gick över från (vad de förstod var) aktiv SPC till placebo.

FÄRRE OPERATIONER 

Tristram Lesser berättar om en oväntad effekt av SPC-behandlingar:

– Vid speciellt svåra fall av sjukdomen med täta och svåra skov kan patienterna till slut bli så plågade och hörselnedsatta att de är beredda att offra hörseln helt på ena örat, för att bli besvärs- och smärtfria.

 – Den behandlingen man tillgriper vid dessa tillstånd är injektion av ett ototoxiskt antibiotikum, Gentamicin, som dödar hårcellerna i innerörat och stoppar på så sätt smärtimpulserna till hjärnan. En australiensk kollega och jag har f.ö. lanserat en utveckling av metoden; inläggning en depå av Gentamicin i stället för injektion.

– Men även om smärtan försvinner efter gentamicinbehandlingen kvarstår obehag i form av tryckkänsla. 

– Jag har noterat en dramatisk minskning av dessa operationer och det hänger samman med SPC, som har reducerat patienternas symtom, förbättrat deras livskvalitet och gjort att de tills vidare kan klara sig utan operation, avslutar Tristram Lesser.

%

FAKTA MENIÈRES SJUKDOM

Menières sjukdom eller Menières syndrom är en sjukdom i innerörat, först beskriven av den franske läkaren Prosper Menière 1861. Vanligtvis debuterar sjukdomen runt 40-årsålder, mera sällan i barnaåren. Kvinnor och män drabbas lika. Vid ÖNH-kliniken i Liverpool räknar man med en sjukdomsförekomst av 3 patienter per 8 000 invånare, varav 1 remitteras till kliniken medan övriga 2 sköts av primärvården. Menierès sjukdom orsakas av att vätsketrycket i innerörat är för högt. Det beror på ansamling av endolymfa i örats ductus och saccus endolymfaticus. Ett s.k. endolymfatiskt hydrops uppstår. Endolymfa finna i såväl cochlea somvestibularis och eftersom dessa organ kommunicerar, uppkommer symtom från såväl hörsel- som balansorgan. Menières sjukdom innebär yrselanfall, hörselnedsättning på ena örat, lock och tryckkänsla och tinnitus. Besvärens svårighetsgrad skattas enligt Functional Level Scale, använd sedan 1995. 

%

FAKTA AAO-HNS Menière-skala (AAO-HNS Ménière’s Disease Functional Level Scale)

1. Min yrsel påverkar inte alls mina aktiviteter.

2. När jag är yr måste jag upphöra med vad jag gör för en stund, men så snart yrseln försvinner kan jag återuppta mina aktiviteter. Jag fortsätter att arbeta, köra, och delta i aktiviteter som jag väljer utan begränsningar. Jag har inte ändrat planer eller aktiviteter p.g.a. min yrsel.

3. När jag är yr måste jag upphöra med vad jag gör för en stund, men det går över och jag kan återuppta mina aktiviteter. Jag fortsätter att arbeta, köra, och delta i de flesta aktiviteter som jag väljer, men jag har behövt ändra vissa planer och behövt ta viss hänsyn till min yrsel. !

4. Jag kan arbeta, köra, resa, ta hand om familj, eller delta i de flesta nödvändiga aktiviteter, men jag måste anstränga mig ganska mycket för a!tt göra det. Jag måste ständigt göra anpassningar i mina aktiviteter och hushålla med mina krafter. Jag klarar knappt av det.

 5. Jag kan inte arbeta, köra eller ta hand om min familj. Jag kan inte göra de flesta aktiviteter som jag brukade göra. Även grundläggande aktiviteter måste begränsas. Jag är handikappad.


POA Pharma är en ny typ av läkemedels- och hälsoföretag; litet, snabbrörligt, lyhört med fokus på kompetens. POA står för Point Of Action, ”en Boutique health firm” en ny startpunkt för ett aktivt samspel med sjukvården till fromma för patienter och samhälle, ett drivhus där impulser och idéer växer och frodas och leder till bättre vård.