Humana

Ny studie ger höga betyg till äldreboende i Huskvarna

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 14:19 CET

Högsta betyg för trygghet, bemötande och att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov är resultatet av insatser för att förbättra äldreboendet Kavlagården. Det visar en fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras idag. På en rad punkter har boendet fått bättre omdömen jämfört med förra året och nu fortsätter utvecklingsarbetet.

– I personalgruppen har vi under lång tid arbetat systematiskt med att utveckla bemötandet och det ser vi har gett effekt på flera andra områden, exempelvis trygghet. När de boende känner sig trygga skapar det en trygghet hos personalen som lägger en bra grund för förbättra de områden där vi kan bli ännu bättre, säger Therese Ek, verksamhetschef på Kavlagården.

Baserat på Socialstyrelsens årliga undersökning öppna jämförelser, där enkäter skickas ut till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende, gör Humana årligen en egen analys av hur de egna äldreboendena uppfattas. Resultaten visar att boendet Kavlagården i Huskvarna har högre betyg än riksgenomsnittet när det gäller nöjdhet totalt sett.

På flera områden har förbättringar gjorts sedan förra året. Bland framstegen syns bland annat att fler upplever att det känns tryggt på äldreboendet och att det är lätt att få kontakt med personalen när en boende upplever behov. På dessa punkter har boendet fått högsta betyg, och det gäller även för hur de boende uppfattar bemötandet från personalen. Inför nästa år kommer boendet bland annat att arbeta för att fler ska bli nöjda med de aktiviteter boendet erbjuder. Här ligger Kavlagården över riksgenomsnittet, men har inte högsta betyg.
– Vi har en ständig dialog i personalgruppen och återkopplar regelbundet till de boende. Det tror jag är en av anledningarna till att resultaten förbättrats på flera områden. Inför 2017 kommer vi att analysera de aktiviteter som boendet erbjuder med målet att ännu fler ska känna sig nöjda med dem, säger Therese Ek.

Humana erbjuder även hemtjänst i Jönköping och här visar samma undersökning att samtliga kunder som helhet nöjda är med tjänsten. Även här ges höga betyg för trygghet och för att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras och hur personalen utför sina uppgifter.


För mer information kontakta Humana:
Therese Ek, verksamhetschef Kavlagården
Tel: 070-164 89 84
E-post: therese.ek@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.