FORES

Ny studie: Kunskap viktigare än skam för de som slutar flyga

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2019 15:33 CET

Lansering: Grounded – Beyond flygskam

Vad påverkar människors beslut att sluta flyga och hur kan kunskapen om detta bidra till policybeslut på nationell och internationell nivå? Grounded – Beyond flygskam, en ny studie skriven av Maria Wolrath Söderberg och Nina Wormbs, och publicerad av Fores, visar på att det först och främst är andra faktorer än skam som ligger bakom människors beslut att stanna på marken.

I studien, som lanseras på tankesmedjan Fores den 5 december 2019, har 673 svenskar som slutat flyga för klimatets skull berättat om sitt beslut. Vad var det som hände? Hur resonerade de?

– De vanligaste skälet är ökad kunskap om klimathotets allvar i kombination med insikter om storleken på flygets utsläpp i jämförelse med andra handlingar, säger Nina Wormbs, forskare och författare av rapporten.

I medier har man återkommande lyft fram skam som avgörande, men undersökningen visar att det sociala trycket har en mer uppmuntrande än fördömande effekt – förebilder och grupper som visar vägen betyder mycket. Snarare än skam betonas samvetet, vikten av att leva som man lär, att ta ansvar och att kunna “se sina barn i ögonen”. Barnen är uppenbarligen viktiga förändringsmotorer.

– Barnen är våra framtida domare, det är om deras framtid vi vill värna, de bidrar med kunskap och de är ofta drivande i familjens beslut att sluta flyga. Av det inser man att skolan har en viktig uppgift. Det är inte bara viktigt att barnen lär sig om klimatförändringarna utan också om hur man kan göra för att leva mer klimatsmart, säger Maria Wolrath Söderberg, forskare och författare av rapporten.

Att det finns alternativ till flyget lyfts också fram. De som har valt att ta tåget istället för flyget vittnar om en ny syn på resande, en annan tidsuppfattning och att de har upptäckt det som ligger nära.

– Vi tar inte ställning för eller emot flygande, vad vi hoppas kunna bidra med är en mer nyanserad bild av flygskamsdebatten. Att resa och flyga är en viktig del av vårt liberala samhälle. Men utsläppen från flyget är ett allt större problem vi måste ta itu med, säger Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet på tankesmedjan Fores.

Rapporten ges ut i ett samarbete mellan Fores och European Liberal Forum och lanseras torsdag 5 december 2019 på Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm.

Läs mer om lanseringen här!
Läs mer om boken här!

Lansering

Inför lanseringen vill vi rikta ett extra varmt välkommen till dig som journalist!

Under ett resonerande samtal där rapportens slutsatser presenteras medverkar rapportförfattarna Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik, Södertörns Högskola, Nina Wormbs, professor i teknikhistoria, KTH. Hanna Nikkanen, prisad finsk journalist vars arbete om klimatfrågan spridit kunskap och inspiration i Finland, kommenterar slutsatserna. Mette Kahlin McVeigh, chef för Fores Klimatprogram modererar.

I samband med seminariet finns det möjlighet att intervjua paneldeltagarna. Se kontaktinformation för bokning av intervju nedan. Seminariet kommer hållas på engelska.

Datum: Torsdag 5 december 2019
Tid: Kl. 08.30–09.30. Lättare frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Kontakt

Är du intresserad av en intervju med någon av paneldeltagarna i samband med seminariet? Vänligen kontakta

Andrea Sjögren Karlsson, kommunikatör, Fores
E-post: andrea.sjogrenkarlsson@fores.se
Tel: 0707 81 59 69

Vill du veta mer om seminariet, ämnet eller Fores klimatprogram? Vänligen kontakta

Mette Kahlin McVeigh, chef, Klimatprogrammet, Fores
E-post: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Tel: 0704 73 67 57

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se