Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ny studie: lönsamt att satsa på personalen

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 09:00 CEST

Hur kan företag skapa konkurrensfördelar som varar över lång tid? En ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har belyst frågan med utgångspunkt i några ovanligt framgångsrika tillverkningsföretag. Svaret är bland annat att satsa på medarbetarna.

I avhandlingen ”Företag med framgång – hur resurser kan skapa varaktiga konkurrensfördelar” går forskaren Christian Jansson på djupet med frågan om varför vissa företag lyckas. Han utgår från tre mellanstora företag inom teknik och tillverkning som varit osedvanligt lönsamma eller haft hög tillväxt under långa tidsperioder.

- Jag har spenderat två år inuti företagen.  Med intervjuer och deltagande observationer har jag lärt känna företagskulturen och fått olika perspektiv från såväl företagsledning och anställda som kunder, berättar Christian Jansson.

De studerade företagen hör hemma i Alingsås i Västra Götaland. Ett av dem, Nolans mekaniska verkstad, har under de senaste 20 åren varit tre gånger så lönsamt som branschgenomsnittet. Ett så framgångrikt företag hittar man bara ett på 200.

- Företaget är känt för sina generösa personalförmåner. Därför har de kunnat locka till sig och behålla de skickligaste yrkesarbetarna. De är en förutsättning för att upprätthålla hög kvalitet. Och eftersom kunderna kan lita på resultatet kan företaget ta ett bra pris. Samtidigt får företaget en god effektivitet då medarbetarna är motiverade och håller ett högt arbetstempo. Allt hänger samman, menar Christian Jansson.

Dessutom bedriver företaget ett systematiskt uppföljningsarbete där varje enskild order efterkalkyleras. Det ger underlag för att sätta priser så att alla jobb blir lönsamma.  Accepterar inte kunden ett pris, avstår företaget hellre från att tillverka produkten.

- De framgångsrika företagen ser till att använda sina resurser på rätt sätt. Det som verkligen gör skillnad är att kombinera ett antal olika resurser för att skapa konkurrensfördelar, berättar Christian Jansson som hoppas att hans studie ska inspirera andra mindre och medelstora företag att lära av de som lyckats.

Avhandlingen presenterades den 15 mars 2012.
Titel: Företag med Framgång - hur resurser kan skapa varaktiga konkurrensfördelar
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
> Läs mer och ladda ner avhandlingen

Kontaktinformation:
Christian Jansson, ek. dr.
Tel. 0738-001584
christian.jansson@handels.gu.se

Daniel Karlsson, kommunikatör
Tel. 031-786 54 77, 0733-68 75 20
daniel.karlsson@handels.gu.se

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 400 studenter, 450 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och är en av de knappt 60 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse. www.handels.gu.se