Institutet för Näringslivsforskning

Ny studie om inkomstskillnader och tillit: Fattigdom viktigare än rikedom

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 11:17 CET

Ju mer jämlikt inkomsterna är fördelade, desto mer litar människor på varandra. Detta har visats i tidigare forskning, men detaljerna har i princip varit okända. En ny jämförelse av inkomster och tillit i svenska län visar att det främst är ojämlikhet i den nedre halvan av inkomstfördelningen som hänger samman med att människor inte litar på andra.

Tidigare studier har använt ett mått som lägger stor vikt vid inkomster nära fördelningens mitt. Men när svenska län jämförs med varandra uppvisar detta mått endast ett svagt samband med människors tillit.

I den aktuella studien har författarna istället mätt inkomstskillnader genom att jämföra olika percentiler* i inkomstfördelningen. Jämförelser mellan 1994 och 1998 visar att kvoten mellan den femtionde och den tionde inkomstpercentilen är det ojämlikhetsmått som tydligast hänger samman med låg tillit. Med andra ord tycks de lägsta inkomsterna vara viktiga för hur mycket människor i allmänhet vågar lita på varandra. Ojämlikhet i form av höga toppinkomster verkar däremot inte hänga samman med låg tillit.

Åsikter om inkomstskillnader tycks också spela roll. Människor som vill se mer jämlika inkomster litar ännu mindre på andra om inkomstskillnaderna i det län som de själva bor i ökar. Detta resultat kan tänkas spela stor roll vid jämförelser av olika länder. Det är ingen hemlighet att svenskar i allmänhet har andra åsikter om inkomstskillnader än vad exempelvis amerikaner har.

*Percentiler delar ett sorterat datamaterial i hundradelar. Exempelvis består den tionde percentilen av inkomsterna hos den hundradel av befolkningen som tjänar något mer än de nio hundradelar av befolkningen som har de lägsta inkomsterna.

Studiens namn: "Inequality and Trust in Sweden: Some Inequalities are More Harmful than Others"; WP 673.

För mer information kontakta Henrik Jordahl, telefon: 08- 665 4533, e-post: henrik.jordahl@riie.se.

Presskontakt Sofia Strömberg, telefon: 08-665 4534, 070-764 0335, e-post: sofia.stromberg@naringslivsforskning.se.

Bifogade filer

PDF-dokument