Riksförsäkringsverket

Ny studie om regionala skillnader: Högskoleutbildade dämpar utgifterna för sjukpenning och förtidspension

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 11:19 CEST

Utgifterna för sjukpenning och förtidspension pressas ner i kommuner med hög andel högskoleutbildade. Det omvända gäller i kommuner med hög andel invånare födda i Norden, men utanför Sverige. Det visar en ny studie från RFV om orsaker till regionala skillnader i utbetald sjukpenning och förtidspension under åren 1993-2000.

Hälften av skillnaderna förklaras. Med hjälp av statistisk analys har RFV studerat vilken utsträckning regionala skillnader beror på olikheter i kommuners befolkningssammansättning, socioekonomiska situation och arbetsmarknadsstruktur. Analysen visar att tolv mätbara faktorer inom dessa områden tillsammans förklarar 51 procent av de regionala skillnaderna. Exempel på sådana faktorer är utbildning, ålder, arbetslöshet och föräldraledighet.

Standardiserade värden. Med hjälp av de tolv faktorerna har standardiserade värden tagits fram. Dessa gör det möjligt att jämföra kommunerna med varandra utan att störas av deras inbördes olikheter vad gäller befolkning, socioekonomi och arbetsmarknad.

Hög andel högskoleutbildade pressar ner. Analysen visar att en stor andel högskoleutbildade är en av faktorerna som dämpar utgifterna för sjukpenning och förtidspension. Ett exempel är Danderyd som har högst andel högskoleutbildade i Sverige och samtidigt lägst utgifter för sjukpenning och förtidspension. Men vid en standardiserad jämförelse har hela 74 kommuner en lägre utgiftsnivå än Danderyd.

Hög andel inflyttade från Norden driver upp. En annan faktor som är betydelsefull är andel invånare födda i andra nordiska länder. Det gäller exempelvis Haparanda och Övertorneå som båda har höga utgifter för sjukpenning och förtidspension. Deras utgiftsnivåer sänks betydligt vid en standardiserad jämförelse.

Genomslag på kommunnivå. Det är framför allt på kommunnivå som de standardiserade jämförelserna får genomslag. På länsnivå blir rangordningen ungefär lika. De tre nordligaste länen - Jämtland, Västerbotten och Norrbotten - har de högsta utgiftsnivåerna även vid en standardiserad jämförelse.

Fler faktorer spelar in. I RFV:s studie analyseras mätbara faktorer avseende kommunernas befolkning, socioekonomi och arbetsmarknad. Men regionala skillnader beror även på andra förhållanden, som inte undersökts i studien. Exempel på sådana kan vara läkartäthet, försäkringstillämpning samt kultur och attityder hos befolkningen.

Kommentar:
Edward Palmer 08-786 92 40, 070-589 92 40

Sakkunnig:
Sten Olsson 08-786 92 41, 073-074 57 19

Presskontakt:
08-786 98 88
Carina Larsson 08-786 95 73, 0708-786 430

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se