Poa Pharma Scandinavia AB

Ny studie: Salovum motverkar akut diarré hos barn

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 16:36 CET

I en nyligen publicerad vetenskaplig studie visar en grupp svenska och pakistanska läkare att Salovum snabbt lindrar akut diarré hos barn. Salovum är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål baserat på äggulepulver B221 med höga halter antisekretoriska* proteiner.

I studien fick 18 barn med akut diarré dricka Salovum var femte timme tills diarrén upphörde. Denna grupp jämfördes med en kontrollgrupp med 18 andra barn som fick dricka ett äggpulver utan antisekretoriska proteiner. Hos barnen som fick Salovum normaliserades avföringarnas frekvens och konsistens på 35 timmar jämfört med 70 timmar hos kontrollgruppen. Eftersom det inte är troligt att det var samma mikroorganism som orsakade diarrén hos alla barn, kan Salovum troligen fungera på olika typer av diarré. Detta har dock inte studerats specifikt i denna studie. Inga biverkningar noterades i studien. 

Tidigare grundforskning har visat att Salovum (spraytorkat äggulepulver från höns som utfodrats med foder innehållande SPC, specialbehandlad havre), innehåller höga halter proteiner med antisekretoriska och antiinflammatoriska egenskaper. Forskarna tror att det är de antisekretoriska effekterna som förmedlar Salovums positiva effekter på diarré. 

Diarrésjukdomar hos barn är ett stort problem i många länder, bland annat Pakistan där sjukdomarna orsakar betydande såväl medicinska som samhällsekonomiska problem. Diarré leder ofta till uttorkning som kan vara livshotande framför allt för barn och undernärda. I världen dör över 2 miljoner barn varje år till följd av diarré. 

 *motverkande utsöndring (sekretion) från körtlar i hud och slemhinnor (www.ne.se

Om studien

Studien utfördes vid Children’s Hospital and Institute of Child Health, Lahore, Pakistan.

POA Pharma är en ny typ av läkemedels- och hälsoföretag; litet, snabbrörligt, lyhört med fokus på kompetens. POA står för Point Of Action, ”en Boutique health firm” en ny startpunkt för ett aktivt samspel med sjukvården till fromma för patienter och samhälle, ett drivhus där impulser och idéer växer och frodas och leder till bättre vård.