TradeTech Consulting

Ny studie: skärpta rapporteringskrav får betydande inverkan på europeisk ekonomi

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 10:01 CET

Pressmeddelande

Nya kapitalmarknadsregleringar ger verksamheter problem med höga driftkostnader

Stockholm - 27 februari, 2014 - I en undersökning av Infiniti Research sponsrad av TradeTech Consulting Scandinavia AB - Virtusas svenska dotterbolag - anser nio av tio respondenter att de kommande redovisningskraven är mer komplicerade och förväntas ha mer långtgående effekter på den europeiska ekonomin än tidigare rapporterings standarder.

Kapitalmarknaderna i Europa är dynamiska till sin natur och spelar en viktig roll när det gäller att stimulera regionens ekonomi . Dessa marknader påverkas i hög utsträckning av ekonomiska fluktuationer i andra delar av världen. Graden av påverkan är beroende av fluktuationernas storlek och involverade regioners geografiska betydelse. Exempelvis har Eurokrisen och den amerikanska bolånekrisen under 2011 banat väg för en våg med lagstiftning reformer i båda dessa regioner.

Dessa reformer förväntas påverka driftkostnader och investeringsklimat på Europas kapitalmarknader under de närmast kommande åren. Bland de regleringar som införs i Europa förväntas Revised Prospective Directives, Money Transactions Offices Act och Ban on Bonuses for Entities Receiving State-aid ha särskilt stor negativ inverkan på europeiska företag.

Axplock ur undersökningen:

• 80 % av respondenterna angav att de regleringar som införs på de europeiska finansmarknaderna förväntas göra deras verksamhet mer IT-beroende.

• Sju av tio uppgav att de har vidtagit åtgärder för att hantera effekterna av nya rapporteringskrav på finansmarknadens aktörer. Dessutom har en förväntan om komplicerade redovisningsstandarder lett till omstrukturering av affärsmodeller för att underlätta utbyggnaden av effektiva och kundanpassade IT-system.

• 80 % angav att med sådana åtgärder på plats förväntas effekterna av nuvarande instabilitet på marknaden få en något reducerad effekt på Europas finansmarknader under de kommande fem åren. Dessa marknader förväntas se en ökad användning av swappar , derivat och hedgefonder.

"Regleringar som Basel III och Consumer Protection Agenda har stor inverkan på berörda verksamheter vilket kommer att resultera i ökad efterfrågan på IT-lösningar hos finansmarknadens aktörer", säger Joakim Wiener, VD i TradeTech Consulting.

Om undersökningen

Undersökningen som baseras på s.k. judgmental sampling omfattar bank- och försäk­ringsbolag i Norden, Nederländerna, Storbritannien med flera europeiska länder. Undersökningen har en konfidensnivå på 95 % och baseras på enskilda djupintervjuer med ledande befattningshavare. Bland dessa befattningar finns Compliance Officer, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Head of Administration, Chief Risk Officer, Economic Capital Modeller, Head of Capital Management, Head of Business Support, Head of Treasury, Head of Capital Markets etc.

Studien kan laddas ner i form av ett whitepaper via
http://www.tradetechconsulting.se/wp-content/uploads/TTC-research-whitepaper-final-.pdf

Mediekontakter

Joakim Wiener
CEO, TradeTech Consulting
+46 70 871 21 18
joakim.wiener@tradetechconsulting.com

Maggie Warbrick
Public Relations and Marketing
+46 70 688 78 87
maggie.warbrick@tradetechconsulting.com

Om TradeTech Consulting - ett Virtusa-företag

TradeTech Consulting levererar outsourcing- och konsulttjänster till finansmarknadens aktörer. Företaget grundades 1998 och skräddarsyr lösningar för företagens finansavdelningar, banker, finansiella institutioner, myndigheter och riksbanker. Vi är leverantörs- och hårdvaruoberoende. I januari 2014 förvärvades TradeTech av amerikanska Virtusa Corp (NASDAQ GS:VRTU) och är nu ett helägt dotterbolag i denna globala organisation. För mer information besök www.tradetechconsulting.com och www.virtusa.com

Om Virtusa Corporation

Virtusa levererar heltäckande IT-tjänster till Global 2000-företag. Dessa tjänster, som omfattar IT-konsulttjänster, applikationsunderhåll, utveckling, systemintegration och drifttjänster, bygger på en unik plattformsbaserad metodik som utvecklar kundernas affärer genom IT-rationaliseringar. Virtusa hjälper sina kunder att snabbare uppnå sina affärsresultat genom att konsolidera, rationalisera och modernisera sina kundprocesser i ett eller flera centrala system.

Virtusa levererar kostnadseffektiva lösningar via en global leveransmodell, tillämpar avancerade metoder som agil utveckling och Accelerated Solution Design som garanterar att dess lösningar uppfyller kundernas krav. Resultatet blir att kunderna minskar sina IT-kostnader samtidigt som de ökar sin förmåga att möta förändrade affärsbehov.

Företaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Massachusetts, USA. Virtusa har verksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. För mer information, se www.virtusa.com

© 2011 - 2014 Virtusa Corporation. All rights reserved. Virtusa, Accelerating Business Outcomes, BPM Test Drive and Productization are registered trademarks of Virtusa Corporation. All other company and brand names may be trademarks or service marks of their respective holders.


Om Infiniti Research Ltd

Infiniti Research Ltd är ett globalt undersökningsföretag med kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Indien och Kina. Företaget grundades 2003 och har lång erfarenhet av komplexa undersökningsuppdrag. Bland kunderna finns drygt 120 globala företag, inklusive 35 företag Fortune 500-listan. Drygt 200 analytiker med varierande branschinriktning utför undersökningar i drygt 50 länder (inklusive alla OECD och de utökade BRIC-länderna) på drygt tjugo språk (däribland franska, tyska, mandarin, japanska, koreanska, spanska, portugisiska och hindi). Man utför drygt 400 djuplodande undersökningar per år. www.infiniti-research.com