Swedepeace

Ny studie visar att de internationella insatserna i Afghanistan förvärrar inbördeskriget

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 08:27 CET

De internationella insatserna i Afghanistan har bidragit till ett intensifierat inbördeskrig. En betoning av militära lösningar, uppbyggandet av miliserna och bristen på afghanskt ägarskap i utvecklings- och statsbyggnadsprocessen förlänger kriget. Det finns dock positiva signaler, som bland annat en stor tilltro till kvinnornas bidrag till framtida fred.

Swedepeace har tillsammans med den Afghanska organisationen Cooperation for Peace and Unity (CPAU) gjort en oberoende och omfattande konfliktanalys av Afghanistan på uppdrag av Sida. Ett analysteam om 20 personer intervjuade fler än 300 personer - allt ifrån representanter på högsta politiska nivå till kvinnor och män i avlägsna byar.

- Studien visar att många av de möjligheter som fanns att bygga fred år 2002 och framåt inte utnyttjades. Det internationella kriget mot terrorn har varit mer fokus än stats- och fredsbyggande i Afghanistan. Bland annat gavs under lång tid stöd till parallella system till den afghanska staten, via företag och civilsamhällsorganisationer, som skulle ge afghanerna säkerhet, hälsa och utbildning. Det här har undergrävt istället för att stärka den afghanska statens legitimitet och bidragit till den väpnade konflikten, säger Björn Holmberg, Generalsekreterare på Swedepeace och den som ledde studien.

Det finns dock positiva tecken som t.ex. en begynnande civilförvaltning, stärkta rättigheter för kvinnor och att allt fler afghaner får grundskoleutbildning. Khibar Rassul, medförfattare till studien och programchef vid CAPU, menar att kvinnornas roll som aktörer istället för offer är viktig att framhäva. - I vår enkät på landsbygden menade 86% av de intervjuade att kvinnor är viktiga aktörer för fred.

Det internationella samfundet måste, som Sveriges regering redan beslutat om, öka det afghanska ägarskapet och fortsätta med långsiktigt utvecklingssamarbete även efter trupptillbakadragandet 2014. Dock måste de internationella aktörerna och Sverige satsa mer på fredsbyggande, att stärka de krafter som kan verka för en fredlig lösning och motverka de drivkrafter som finns för konflikten i Afghanistan. Det innebär också att minska de skadliga effekterna av den militarisering som skett av det internationella stödet. T.ex. måste International Security Assistance Force (ISAF) och Sverige sluta stödja uppbyggandet av miliser, en uppbyggnad som enligt en anonym analytiker i FN systemet ”...är ett recept på katastrof” och kommer att försvåra freden och framtida försoningsprocesser.

För mer information, kontakta Björn Holmberg, Swedepeace. Mobiltelefon 076 774 83 25 eller bjorn.holmberg@swedepeace.org. Se också www.swedepeace.org

Swedepeace är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation som bidrar till att skapa förutsättningar för fredlig konfliktlösning och mänsklig säkerhet i samarbete med ett globalt nätverk av samarbetspartners.

Swedepeace målsättning är att öka effektiviteten och de långsiktiga resultaten av freds- och säkerhetsinitiativ genom att fokusera på kopplingen mellan teori, policy och praktik.

Swedepeace inledde dess verksamhet år 2009 och har alltjämt varit engagerad i den globala utvecklingen av policys och metoder, samt i kortare och längre initiativ och uppdrag i Colombia, Guatemala, Honduras, Sudan, Zimbabwe, Sydafrika, Liberia, Thailand och Afghanistan. Se hemsidan för vidare information om Swedepeace, www.swedepeace.org