Autodesk

Ny studie visar att designers och konstruktörer förbättrar produktiviteten med upp till 44 procent med AutoCAD LT 2011

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 11:35 CEST

Studien visar att användare som uppgraderar sin AutoCAD LT-version snabbt tjänar in investeringen.

Göteborg den 15 oktober 2010 Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), ledande inom programvara för 2D- och 3D-design, konstruktion och underhållning, tillkännagav resultaten från en ny studie som visade en total produktivitetsförbättring med 44 procent för kunder som uppgraderar till AutoCAD LT 2011. I studien jämförde David S. Cohn, en oberoende konsult, AutoCAD LT 2011 med AutoCAD LT 2008 när det gäller att skapa standardritningar. Studien avslöjade avsevärda produktivitetsförbättringar för användare som uppgraderar från AutoCAD LT 2008, eller tidigare versioner, till AutoCAD LT 2011.

Cohns tillvägagångssätt var att flera gånger skapa en serie ritningar som gav exempel på vanliga arbetsmoment med både AutoCAD LT 2008 och AutoCAD LT 2011, genom att använda de funktioner som bedömts som mest lämpade för att skapa den önskade ritningen. Det tog 11 timmar att färdigställa alla ritningar med AutoCAD LT 2008, jämfört med 6,25 timmar med AutoCAD LT 2011, vilket pekar på en total produktivitetsförbättring med 44 procent med den senaste versionen av AutoCAD LT. I ett verkligt sammanhang kan denna avsevärda produktivitetsförbättring översättas till att investeringen lönar sig, eftersom den nya programvaran praktiskt taget betalar sig själv genom tiden den sparar in. Cohn konstaterar att ”den förbättring som kan uppnås är så betydande att de flesta användarna kommer att dra slutsatsen att den enkelt rättfärdigar kostnaden för uppgraderingen.”

Studie visar att AutoCAD LT 2011 är mer produktivt
Studiens visar att lättheten att komma åt kommandon i det uppdaterade användargränssnittet samt de nya funktionerna i AutoCAD LT 2011 bidrog till produktivitetsförbättringar med mellan 16 och 90 procent, med en total förbättring av produktiviteten på 44 procent. De förbättrade prestationerna som dokumenterades i studien inkluderar följande:

  • 66 procents produktivitetsförbättring vid användning av det nya verktyget Block Editor.
  • 43 procents produktivitetsökning tack vare det grafiska användargränssnittet.
  • 36 procents produktivitetsökning tack vare möjligheten att förhandsgranska snittmarkeringar och kontrollera transparens.
  • 46 procents produktivitetsförbättring genom användning av redigeringsverktyget för handtag (grips) för att justera vinkel och origo för en snittmarkering.
  • Produktivitetsökningar på mellan 40 till 92 procent med funktionen använda PDF som underlag.

Testerna av AutoCAD LT 2008 utfördes på en två år gammal dator med Windows XP, och testerna av AutoCAD LT 2011 kördes på en ny HP arbetsstation på nybörjarnivå med Windows 7. Eftersom studien inte specifikt testade hårdvaran eller operativsystemet, skulle den förbättrade prestandan och navigeringsverktygen i Windows 7 kunna bidra till ytterligare produktivitetsförbättringar.

”Med 2011-versionen av AutoCAD LT fortsätter vi att investera i nya verktyg som är enkla att lära, men som har stor inverkan på det dagliga arbetet”, berättar Guri Stark, vice VD för AutoCAD och plattformsprodukter på Autodesk. ”Denna studie visar att AutoCAD LT 2011 motsvarar den utlovade nivån av produktivitet, med nya kommandon som effektiviserar vardagliga uppgifter och som hjälper arkitekter och konstruktörer att utforska sina idéer och maximera produktiviteten.”

Hela studien kan laddas ned från: Aktivitetsstudie AutoCAD LT

Om Autodesk

Autodesk, Inc. är världsledande tillverkare av mjukvaror för 2D och 3D-design inom branscher som mekanik, bygg och anläggning, samt film- och spelproduktion. Sedan AutoCAD introducerades 1982 har Autodesk utvecklat en produktportfölj av högklassiga lösningar, som hjälper kunderna uppleva sina idéer redan innan de blir verklighet. Fortune 100-företag – liksom de 15 senaste vinnarna av Academy Award for Best Visual Effects – väljer idag Autodesks verktyg för att visualisera, simulera och analysera verkligt utfall tidigt i designprocessen och därmed spara tid och pengar, säkra kvalitet och bidra till innovativa lösningar. För ytterligare information om Autodesk, besök www.autodesk.se eller www.autodesk.com.

# # #

Autodesk och AutoCAD är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Autodesk, Inc., och/eller dess dotterbolag och/eller filialer i USA och/eller andra länder.
Academy Award är ett registrerat varumärke tillhörande Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Alla andra varunamn, produktnamn eller varumärken tillhör sina respektive innehavare. Autodesk förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkterbjudanden och specifikationer utan föregående meddelande och ansvarar inte för tryckfel eller grafiska fel som kan finnas i detta dokument.


© 2010 Autodesk, Inc. Med ensamrätt.