Femklövern i Skåne

Ny studie visar: Vårdval ökar tillgängligheten

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 11:57 CET

I en ny studie från Myndigheten för vårdanalys framgår att införandet av ett obligatoriskt vårdval inom primärvården inte har inneburit några undanträngningseffekter av patienter med stora vårdbehov, något som vissa kritiker till reformen varnade för vid införandet.

Studien visar däremot att sedan vårdvalet infördes har alla patientgrupper ökat sina besök hos läkare i primärvården och att befolkningen i sin helhet har ökat antalet läkarbesök i högre utsträckning än personer med stora vårdbehov. Det är främst i Skåne som den viktade besöksökningen är störst i befolkningen som helhet, jämfört med vårdbehövande.

Det framgår också det finns ett brett stöd för möjligheten att själv välja vårdgivare i primärvården. 75 procent ansåg att möjligheten att byta vårdgivare är bra, medan endast 2 procent var negativt inställda.

– Det är uppenbart att införandet av ett vårdval inom primärvården har bidragit till större tillgänglighet, utan att det skett på bekostnad av patienter med stora vårdbehov. Studien visar också att möjligheten att själva välja primärvård uppskattas av en överväldigande majoritet vilket exempelvis Socialdemokraterna i Malmö verkligen borde ta till sig, säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i Närsjukvårdsberedningen.

Läs gärna mer på http://vardanalys.se/Rapporter/2013/Vem-har-vardvalet-gynnat/

Mer information:
Gilbert Tribo (FP)
Ordförande, Närsjukvårdsberedningen
Tel: 0768-87 03 07

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne