Svenska Bussbranschens Riksförbund

Ny styrelse för bussbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 11:48 CEST

I dag höll Svenska Buss­branschens Riksförbund, BR, sin förbunds­stämma i samband med mässan Persontrafik 2010 på Stockholmsmässan. Under förbundsstämman valdes en ny styrelse.

BRs styrelse består av totalt nio ledamöter som växelvis väljs på två år. Vid årets stämma gjordes ett fyllnadsval för en suppleantplats. Till ny suppleant valdes Stefan Magnusson, VD för Orusttrafiken AB.

– En av våra utgångspunkter har varit att så långt som möjligt få ledamöter från medlemsbolagens verkställande ledningar att engagera sig i BRs styrelse. Geografisk spridning samt en lämplig fördelning mellan olika verksamhetsområden i branschen har också varit viktiga parametrar i vårt arbete, sa Tomas Byberg, VD för Byberg & Nordin Busstrafik AB och sammankallande i valberedningen, när han presenterade förslaget till ny styrelse inför en välbesökt förbundsstämma.

I valberedningen ingår förutom Tomas Byberg, även Jan Bosaeus
VD Nobina Sverige AB och Tomas Ramsell, VD Västanhede Trafik AB

Anders Lundström, VD för Busslink Sverige AB, omvaldes som styrelsens ordförande.

Övriga ledamöter i BRs styrelse är:
Marie-Louise Bergqvist, Buss i Väst AB
Lars-Börje Björfjäll, GS Buss AB
Henrik Dagnäs, Nobina Sverige AB
Ken Forsberg, Forsbergs Buss AB
Johan Ekman, Strömma Buss AB
Susanne Larsson, Ölvemarks Holiday AB,
Bengt-Olov Lundberg, Sjöströms Bussar Vännäs AB
Tomas Wallin, Veolia Transport i Sverige AB

Suppleanter i BRs styrelse är:
Niclas Blomqvist, Arriva AB
Stefan Magnusson, Orusttrafiken AB, nyval
Mikael Nilsson, Tjörnarps Buss och Åkeri AB

För mer information kontakta:

Anders Lundström, förbundsordförande BR, 070-577 87 57
Helena Gibson Ek, informationsansvarig BR, 070-648 24 00


Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese­arrangörer som bedriver yrkes­mässig verksamhet. BR företräder medlems­företagens intressen gentemot politiker, myndig­heter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi till­sammans ryggraden i Sveriges person­transportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se