IQ Samhällsbyggnad

Ny styrelse för IQ Samhällsbyggnad

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 16:30 CEST

Idag höll IQ Samhällsbyggnad sin årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny styrelse med tre nya ledamöter: Sanna Edling, HSB, Gunilla Glasare, SKL, och Niklas Sörensen, WSP. Mari Broman, tidigare vVD Riksbyggen, omvaldes som styrelseordförande.

Den nya styrelsen:

 • Mari Broman, tidigare vVD Riksbyggen - ordförande
 • Ronny Andersson, chef forskning och utveckling Cementa
 • Anna Bergström, vVD BSK Arkitekter
 • Sanna Edling, chef för utveckling och hållbarhet HSB
 • Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Planering Trafikverket
 • Kristina Gabrielii, ansvarig CSR, samhällsansvar, hållbarhet PEAB
 • Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL
 • Per-Ola Jönsson, VD Skanska Installation
 • Nina Ryd, professor Chalmers
 • Niklas Sörensen, affärsområdeschef för Samhällsbyggnad Sverige WSP
 • Erik Westin, enhetschef, stf regiondirektör Akademiska Hus

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Jan Byfors, chef teknisk utveckling NCC, Sten Wetterblad, regionchef Akademiska Hus och Anna Sander, chef forsknings- och innovationsstrategier, WSP Sverige ingått. Valberedningen omvaldes vid årsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90 eller helena.gibson-ek@iqs.se

Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad, 070-300 55 09 eller bromanmari@gmail.com

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

 • Påverka för mer och bättre FoI
 • Samordna sektorsövergripande program och projekt
 • Skapa mötesplatser
 • Sprida forskningsresultat