Näringsdepartementet

Ny styrelse för Luftfartsverket

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:11 CET


Regeringen har vid dagens sammanträde utsett ny styrelse för Luftfartsverket. Den nya styrelsens förordnande sträcker sig från den 1 april 2010 till den 30 juni 2011.

Styrelseordförande Nils-Gunnar Billinger
Bred erfarenhet av transportområdet, god kännedom om Luftfartsverket och dess förutsättningar. Erfarenhet från statsförvaltningen och från att leda myndighet. Statssekreterare i statsrådsberedningen 1994-1996. Generaldirektör och chef för Post- och telestyrelsen 1998-2004, därefter generaldirektör i Näringsdepartementet med uppdrag att bilda Luftfartstyrelsen och generaldirektör och chef för Luftfartsstyrelsen. Särskild utredare, för närvarande för Förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket. Har bland annat varit ordförande i Provision Council Eurocontrol och ledamot av styrelsen för EASA (European Aviation Safety Agency).

Ingemar Fredriksson
God kunskap om management. Har drivit verksamhet under förändring. Kompetens och förmåga att driva, utveckla och effektivisera verksamheten. Sedan 2001 konsult inom marknadsföring och affärsutveckling. Vd, affärsområdeschef, arbete i koncernledning och styrelse.

Ann-Catrine Zetterdahl
Kunskap av management och erfarenhet av att driva större verksamhet. Erfarenhet från ledande befattning inom näringslivet. Teknisk och ekonomisk kompetens, kunskap om finansiell analys och bolagsstyrning. Generaldirektör och chef för Sjöfartsverket från 1 maj 2010. Dessförinnan chefsbefattningar vid TeliaSonera.

Marie Hafström
Jurist. Bred kompetens och erfarenhet av militära frågor. Generaldirektör för Försvarsmakten till 2008. Dessförinnan generaldirektör och chef för Kustbevakningen. Tidigare arbetat inom domstolsväsendet och inom regeringskansliet, departementsråd i Försvarsdepartementet.

Maria Bredberg Pettersson
Jurist. Överdirektör vid Rikspolisstyrelsen. Har varit departementsråd och chef för Budgetsekretariatet, därefter för Sekretariatet för strategisk samordning inom Näringsdepartementet. Har tidigare arbetat på Finansdepartementets budgetavdelning. Har innehaft ett flertal chefsbefattningar vid Skatteverket.Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Luftfartsverkets webbplats (http://www.lfv.se)