Sveriges Makalösa Föräldrar

Ny styrelse för Makalösa Föräldrar!

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 06:51 CEST

Makalösa Föräldrar har nu en ny styrelse med ordförande Catarina Danso i spetsen. Danso är sedan tidigare ordförande för Helsingborgs Makalösa Föräldrar och har även suttit i riksorganisationens styrelse tidigare. Hon känner stor entusiasm inför sitt uppdrag:

- Det handlar nu om att vi tar nya tag och går framåt, med att skapa en ny organisation som passar alla 250 000 ensamföräldrar runt om i Sverige!

Styrelsens största uppdrag våren 2013 blir att skapa styrdokument för den stora organisationsutveckling som ligger framåt, som bättre ska passa lokalföreningarna runt om i landet.

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.