Västra Götalandsregionen

Ny styrelse för Sveriges författarfond

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:49 CET

Regeringen har den 23 februari utsett ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond. Ledamöterna förordnas från den 1 mars 2006 till och med den 28 februari 2009.

De av regeringen utsedda ledamöterna är f d statsrådet Bengt Westerberg, fil dr Ylva Gislén, författaren Gunnar Harding och kulturjournalisten Anneli Jordahl. Ersättare i styrelsen är förvaltningschefen Lena Skoglund, avdelningschefen Kjell Nilsson, professorn Marianne Levin och författaren Jila Mossaed.

Regeringen har utsett Bengt Westerberg att vara ordförande i styrelsen. Hans ersättare är Lena Skoglund, förvaltningschef Regionbibliotek Västra Götaland.

Sveriges författarfond fördelar biblioteksersättning som lämnas till upphovsmän av litterära verk - författare, översättare, tecknare och fotografer - för användningen av deras böcker genom landets alla folk- och skolbibliotek.