Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Ny styrelse har valts och förtjänstpriser delats ut under Megakonferensen i Luleå

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 16:49 CET

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) anordnade under helgen årets fjärde och sista konferens för sina medlemmar. Konferensen arrangeras vid Luleå Tekniska Universitet tillsammans med den lokala medlemsföreningen Ekonomsektionen i Luleå.

Valet av styrelse

Under helgen samlades Fullmäktige för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) till årsmöte och röstade fram en styrelse för år 2012. Rekryteringsarbetet börjades redan i somras och har letts av en valberedning bestående av representanter från medlemsföreningarna. Till ordförande valdes Karin Renström, som för tillfället är vice ordförande för S.E.R.O. Till posten som Vice ordförande valdes Fredrik Gehlin, han har tidigare varit aktiv i föreningen KarlEkon. Ekonomiansvarig blev Dimitris Karagianis som för tillfället är aktiv i Ekonomsektionen i Luleå. Marknadsföringsansvarig blev Alice Stenström, som blev omvald på den post hon för tillfället innehar. Till Utbildningsansvarig valdes Lisa Modin som under 2011 suttit med i S.E.R.O:s Utbildningsutskott. Alice och Lisa har även varit aktiva i föreningen Södertörns Förenade Ekonomer. För posten som Näringslivsansvarig valde Fullmäktige Veronica Hallberg, som för tillfället är ordförande för KarlEkon. Fullmäktige fattade även beslut om att utöka nuvarande styrelse med två nya poster. Posten som Vice näringslivsansvarig fylldes av Johanne Schou Vassbotn som under år 2011 varit aktiv i KarlEkon. Den andra nya posten är Art Director med ansvar för riksorganisationens grafiska profil. Denna post är vakant och kommer tillsättas under året. Sittande styrelse välkomnar den kommande och ser fram emot framtida arbete med överlämning.

Förtjänstpriser

Under Megakonferensen delades det även ut tre priser. Två av dessa gick till personer som lagt ner både tid och engagemang för S.E.R.O. och sin lokala förening och det tredje gick till en förening som den senaste tiden lyft sig och utvecklats. Årets Eldsjäl 2011 gick till Filip Andersson från Cefyrekon, Årets Prestation 2011 tilldelades Emelie Hagstedt från Gavlecon och Årets Förening 2011 blev Mälekon. Styrelsen gratulerar och beundrar dem alla för deras glädje och outtröttliga engagemang.

Ordförande
Anna Bergkvist
070-578 00 64
ordf@sero.nu
 
Västgötagatan 5
Box 4246
102 65 Stockholm
www.sero.nu

Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.