3P International AB (publ)

Ny styrelse i 3p International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 14:27 CET

Inför den egentliga marknadsintroduktionen av projektverktyget my3plive.com som bolaget 3p International AB utvecklat tillkommer ett antal nya styrelseledamöter. Björn Wallin, tidigare varit VD för NGM Börsen. Johan Sellström, grundare till it-bolaget Icon Medialab. Carina Wigholm driver IT-bolaget river hon Drumedar. Jim Beutler är huvudägare och ny i styrelsen.

Omval föreslås av ledamöterna;

Håkan Sjöholm. En guru inom projektvärlden. Har varit medförfattare till boken Projektledning och metoder. Ledamot av Svenska Projekt Akademien. Håkan Sjöholm har arbetat cirka 15 år med internationella affärsprojekt, som projektledare och som chef för projektledare. Han har därvid varit ansvarig för projekt i många olika länder och kulturer i samtliga världsdelar.

Jinyue Yan är professor vid KTH. P rofessor YAN Jinyue, född i november 1959, är expert på energiteknik och är ett av de tredje speciellt inbjudna professorer "Yangtze Scholarship Scheme" av Shanghai Jiao Tong University. Han utexaminerades från Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige i maj 1991, sin doktorsexamen. Från 1989 till i dag arbetar han som gästforskare, biträdande professor, docent och är doktorand handledare vid KTH och Mälardalens Högskola.

Presentation av de nya föreslagna styrelseledamöterna;

Björn Wallin, föreslagen som ordförande och under åren 1990 till 1998 arbetade på Rapid Bevakning i olika chefsbefattningar. Sedan i januari är han ny VD vid börsnoterade Panaxia-koncernen vid Panaxia Bevakning AB. Under åren 1998 till 2005 var Björn verksam inom IT-branschen på företaget Mogul AB. När Björn lämnade Mogul var han koncernchef. Björn kommer senast från Nordic Growth Market NGM AB där han först var chef för noterings- och listverksamheten och sedan VD fram till i våras. Tidigare drev Björn konsultverksamhet i egen regi och han har tillträtt som VD i Panaxia Bevakning AB den 12 januari 2010.

Johan Sellström, tidigare teknisk chef och tidigare styrelseledamot i Global Gaming Factory X. Johan Sellström är en av grundarna till it-bolaget Icon Medialab. Stor kompetens vad gäller teknik, webb och spel på webben.

Carina Wigholm är utbildad civilekonom med inriktning marknadsföring och IT. Idag driver hon Drumedar tillsammans med sin affärskollega Peter Engström. Hon har under åren samlat på sig erfarenhet inom marknadsföring, försäljning, affärs- och verksamhetsutveckling och inte minst entreprenörsskap och företagande. Har arbetat som butiksdesigner, marknadskoordinator, projektledare, affärsutvecklare och platschef inom både media-, utbildnings- och konsultbranschen. De senaste 10 åren har Carina arbetat med Internetrelaterade projekt och har ansvarat för ett antal stora Internetportalprojekt inom media. Förutom sin roll som Vd för Drumedar har hon även sidouppdrag som Affärscoach inom Teknikbyn i Västerås Inkubator, Create Business Incubator.

Jim Beutler har arbetet med projekt under 15 års tid inom olika branscher och i olika roller, bl.a. inom ABB, Sigma och OM Technology. Den teoretiska kunskapen består av en högskoleingenjörsutbildning från Mälardalens Högskola i botten, spetsat med en MBA examen med inriktningen 'Project Management' från University of Northern Washington i USA samt PMP, certifiering.

3p International AB (publ) utvecklar och säljer det webbaserade projektverktyget my3plive.
Lättanvänt
my3plive är ett enkelt och lättanvänt projektverktyg. Spara tid och pengar genom att kunna fokusera på projektarbetet istället för att slösa tid i ett avancerat och svåranvänt verktyg.
Anpassningsbart
Alla projekt är olika. Med my3plive kan du enkelt anpassa olika metodiker till olika typer av projekt.
Tillgängligt
Projekt sover aldrig. Med my3plive har du tillgång till informationen när du behöver den, 24/7. Allt du behöver är en internetanslutning och en webbläsare.
Förutseende
Fatta rätt beslut innan det är för sent. Använd beslutspunkter för att kvalitetssäkra ditt projektarbete. Med resultatvärdemetoden kan du också förutse resurs och tidsåtgång i det fortsatta projektarbetet.
Kostnadseffektivt
Gör din chef glad. Du behöver bara spara 30 minuter per användare och månad för att du ska ha tjänat på investeringen.