Frango AB

Ny styrelse i Frango

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:48 CEST

På extra stämman i Frango AB (publ) beslutades att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Dessa tre är Rene van der Steeg, Rein Hoogland och Fredrik Prien. Samtliga styrelseledamöter är nyvalda och är verksamma inom Cognos koncernen. Fredrik Prien är svensk medborgare och är Cognos country manager för Sverige och är styrelseledamot i Cognos AB. Rein Hoogland är holländsk medborgare och bor i Holland. Han är Cognos "Vice President Corporate Performance Management and Strategic Initiative för Europa, Mellanöstern och Afrika. Han är styrelseledamot i ett flertal dotterbolag till Cognos i Europa. Rene van der Steeg kommer från Holland men bor i England. Han är "Vice President Finance & Administration för Europa, Mellanöstern och Afrika och är styrelseledamot i ett flertal dotterbolag till Cognos.

Det beslutades att inte förrätta något revisorsval.


Ytterligare information kan lämnas av:
Karl Ove Grönqvist, ekonomidirektör,
tel: 08-555 775 00

Frango, etablerat 1987, är en ledande programvaruleverantör av lösningar som hjälper affärsledningar med stöd för planering, rapportering, konsolidering samt underlag till analys för affärsbeslut - Corporate Performance Management (CPM). Drygt 1.300 koncerner och organisationer förlitar sig på Frango när det gäller CPM och verksamhetsuppföljning och styrning. Med huvudkontor i Stockholm, arbetar Frango globalt och har kontor i femton länder i Europa, Fjärran Östern och USA samt distributörsavtal med företag i ytterligare tio länder. Frango är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Läs mer om Frango på www.frango.com.