Glocalnet AB

Ny styrelse i Glocalnet

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 16:45 CEST

Extra bolagsstämman i Glocalnet AB (publ.) beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter. Till styrelseledamöter valdes Morten Karlsen Sørby, Ragnar Kårhus, Berit Svendsen och Anders Hauglie-Hanssen. Morten Karlsen Sørby blir ny ordförande. Den nya styrelsen avser att omgående ansöka om att Glocalnet avnoteras från Stockholmsbörsens O-lista.

Bakgrund
Den norska teleoperatören Telenor ASA offentliggjorde den 8 februari 2006 ett erbjudande till aktieägarna i Glocalnet att köpa samliga utestående aktier för fyra kronor per styck.

Styrelsen i Glocalnet anlitade Swedbank som finansiell rådgivare. Swedbank fann budget skäligt och den 27 februari meddelade styrelsen i Glocalnet att den enhälligt beslutat att rekommendera Glocalnets aktieägare att acceptera erbjudandet.

Telenors köp av Glocalnet har anmälts till Konkurrensverket, som den 10 mars 2006 beslutade att godkänna förvärvet.

Acceptperioden för erbjudandet löpte från och med den 2 mars 2006 till och med den 23 mars 2006. Den 27 mars innehade Telenor 96,6 procent av kapital och röster.

Extra bolagsstämma
Dagens extra bolagsstämma beslutade att styrelsen i Glocalnet AB (publ.) skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter valdes Morten Karlsen Sørby, Ragnar Kårhus, Berit Svendsen och Anders Hauglie-Hanssen. På det efterföljande konstituerande mötet valdes Morten Karlsen Sørby till ny ordförande. Morten Karlsen Sørby är ansvarig för Telenors verksamhet i Norden och medlem av Telenor-koncernens ledningsgrupp. Ragnar Kårhus är finansdirektör för den nordiska verksamheten och Berit Svendsen och Anders Hauglie-Hanssen är ansvariga för divisionerna för fast telefoni och bredband respektive mobiltelefoni i Norden.


Den nya styrelsen för Glocalnet har meddelat sin avsikt att avnotera Glocalnet samtidigt som acceptperioden förlängs till och med den 21 april.

Avnoteringsprocessen beräknas ta cirka fyra veckor. Med anledning av avnoteringen kommer Glocalnet – till skillnad mot vad som tidigare kommunicerats – sannolikt inte att offentliggöra någon delårsrapport avseende första kvartalet 2006. Årsstämman, som var planerad att hållas den 27 april, kommer att hållas vid ett senare tillfälle.

_________________

Styrelsen i Glocalnet AB (publ)

För ytterligare information kontakta finanschef Tomas Ljunglöf på e-mail
tomas.ljunglof@glocalnet.se eller telefon 0733-78 01 54.

Glocalnet AB (publ)
Box 12514
102 29 Stockholm
Tel: 08-566 34 100
www.glocalnet.se